Stavby zapříčiní v létě i změny v dopravě

24/6 2024

Ostravu čeká v létě omezení MHD.

Stavby zapříčiní v létě i změny v dopravě

Léto sebou tradičně přináší i intenzivní a čilý stavební ruch, nejinak tomu bude letos v Ostravě. Modernizace a estetizace zastávek a tratí ve městě způsobí také změny v dopravní situaci. Práce ovlivní individuální i hromadnou dopravu. Uzavírky a výluky si vyžádají stavby Dopravního podniku Ostrava na ulici 28. října před Domem kultury města Ostravy a estetizace zastávky Karolina. Pokračují rovněž práce první fáze přípravy území rekonstruovaného Domu kultury města Ostravy na ulici 28. října, které byly zahájeny v loňském roce. V květnu byla zahájena také rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ostravských Fifejdách. Pokud v důsledku prací dojde k omezení parkování ve zmíněných místech uzavírek, lidé mohou využít parkovací kapacitu dokončeného parkovacího domu u městské nemocnice, zprovozněného 15. června 2024.

Modernizace tramvajové trati na ulici 28. října přinese tišší provoz tramvají, nově bude vybavena i zastávka v úseku, estetizace se dočká i zastávka Karolina. Práce přinesou úplnou silniční uzavírku ul. 28. října v úseku ul. Bozděchova a na Jízdárně od 1. července 2024. Detailní informace o celkovém letním provozu MHD naleznou zájemci v odkazu dpo.cz/leto2024.

„V prostoru ulice 28. října pokračují od loňského roku také přípravné práce rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu. První fáze stavebních prací nyní negeneruje uzavírky, koordinován je výjezd staveništní dopravy s pracemi vedenými na stavbách Dopravního podniku Ostrava. Dne 27. června 2024 budou zahájeny práce na výkopu stavební jámy, její vyhloubení předpokládáme do listopadu 2024. Následovat budou práce k zakládání objektu koncertního sálu. Stavební práce druhé fáze výstavby by měly být dokončeny v roce 2027,“ přiblížil Břetislav Riger, náměstek primátora. V této lokalitě je zamýšlena také výstavba nového parkovacího domu s kapacitou až 600 parkovacích míst a výstavba tzv. Černé kostky. Obě zmíněné stavby však nyní žádné změny v dopravě nezapříčiňují.

V květnu započala rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ostravských Fifejdách, provedena bude kompletní výměna potrubí v části ulice Hornopolní, v lokalitě od ulice Nemocniční kolem areálu městské nemocnice po propojení do ulice Cingrova a v celé Nemocniční ulici, informovali jsme před zahájením prací (viz https://1url.cz/e1eXr). Rekonstrukce bude dokončena v závěru letošního roku. Práce probíhají v různých etapách v různých částech lokality. Je zapotřebí sledovat značení, které bude definovat aktuální fázi prací. Od 24. června bude realizována druhá fáze stavebních prací, omezen bude průjezd od ulice Cingrova. Příjezd k nově dokončenému parkovacímu domu u městské nemocnice bude přes ulici 28. října, z ulice Jankovského, Červeného kříže a Odboje. Příjezd do ulice 28. října bude v době prací na tramvajové trati reálný pouze ze směru od náměstí Republiky. Aktuální uzavírky komunikací povolené odborem dopravy magistrátu či oznámené jinými úřady naleznete v odkazu https://1url.cz/z1eYx.

 

Více podrobností včetně dopravních uzavírek naleznete na tomto odkaze: https://1url.cz/w1QVd.