Úprava prostoru před radnicí

23/3 2022

V letošním roce v jarních měsících se začne upravovat prostor před budovou radnice. Dojde ke zvýšení bezpečnosti občanů a celá plocha bude upravena tak, aby během celého roku působila esteticky. Tento záměr jsme měli již dlouho v plánu, ale až nyní se podařil realizovat. V loňském roce jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci na provedení sadových úprav.  

Úprava prostoru před radnicí

Byl vybrán projekt Ing. Magdy Cigánkové Fialové, autorizované krajinářky. Projekt byl schválen Magistrátem města Ostravy, odborem územního plánování a stavebního řádu, k dokumentaci se rovněž vyjadřoval Národní památkový ústav. V letošním roce byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele prací. Na základě posouzení nabídek rada městského obvodu vybrala realizační firmu na provedení prací. Financování celé akce nebudeme zajišťovat pouze z vlastních zdrojů, podařilo se nám získat finanční dotaci v rámci Tematické výzvy 2022 od společnosti OZO Ostrava s.r.o. a dále budeme žádat o dotaci z fondu životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Práce budou započaty v jarních měsících. V první řadě dojde ke kácení dřevin rostoucích podél chodníku, jedná se o krátkověké kultivary, které již prosychají a mají sníženou vitalitu. Jsou už v dospělé fázi, kdy vytváří hustou korunu, která způsobuje suchý stín a vysychání prostoru pod nimi. Postupně dojde k odstranění podrostu planých růží a keřů rostoucích podél ulice Jeremenkova. Tyto keře budou nahrazeny kvetoucím živým plotem. Travnaté plochy před radnicí budou osázeny jarně kvetoucími cibulovinami, trvalkami a okrasnými trávami tak, aby během celého roku byla plocha barevně zajímavá a celoročně kvetoucí. Část travnatých ploch bude zachována a dojde k jejich ozdravění. Po dokončení celé akce bude naše krásná, historická budova radnice viditelnější a bude upoutávat daleko více pozornosti. Věříme, že tato akce je dalším krokem ke zlepšení prostředí, ve kterém všichni žijeme.

1