Úspěšné vyjednání dotace na dalších 11 VPP zaměstnanců

9/9 2020

Z veřejně dostupných statistik Úřadu práce ČR vyplývá, že náš obvod dominuje v nezaměstnanosti, což je velmi nelichotivé prvenství, které bohužel trvá desítky let. Zatímco byl v Ostravě v roce 2019 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v 5,14 procenta, v Ostravě-Vítkovicích to bylo 12,7 procenta. V roce 2020 je situace bohužel ještě horší. Podle aktuálních údajů je v tuto chvíli ve Vítkovicích podíl nezaměstnaných 16,9 procenta. Ačkoliv ve spolupráci s ÚP Ostrava dlouhodobě využíváme možnost přijímat zaměstnance, kteří trvale bydlí ve Vítkovicích, nijak se nám tento nemilý fakt nedaří výrazně ovlivňovat. I to byl jeden z klíčových bodů, který projednával Richard Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice, s ředitelem Odboru kanceláře krajské pobočky ÚP v Ostravě. Výsledkem tohoto jednání bylo navýšení počtu zaměstnanců o dalších 11 pracovních míst (VPP – dělník, čištění města), a to kromě jiného v rámci projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR, nebo např. prevenci nelegální práce.

Úspěšné vyjednání dotace na dalších 11 VPP zaměstnanců