Zbývá ještě 6 dní! Řekněte dotazníkem, jak jste spokojeni ve Vítkovicích.

14/10 2021

Vážení spoluobčané,

Úřad městského obvodu Vítkovice, od 8. 10. spustil průzkum spokojenosti a potřeb našich občanů.  Průzkum je určen občanům ve věku od 18 do 75 let, kteří trvale nebo nepřetržitě v posledních 5 letech žijí ve Vítkovicích. Vaši spokojenost sledujeme v oblastech bydlení, vzdělání, zaměstnanost a bezpečnost.  Očekáváme, že získáme informace, které budou sloužit jako podklad pro další aktivity v našem městském obvodě. O výsledcích ankety vás budeme samozřejmě informovat prostřednictvím Vítkovického zpravodaje, na našem Facebooku a webových stránkách Městského úřadu Vítkovice.

Průzkum probíhá od 8. 10. do 20. 10. 2021. Termín pro odeslání dotazníků je stanoven nejpozději do 20. 10. 2021.

Dotazník můžete vyplnit online na FB nebo webu Městského úřadu v aktualitách. Odkaz zde  https://anketa.ostrava.cz/spokojenost-ve-vitkovicich/. Dotazník jste také obdrželi jako přílohu ve Vítkovickém zpravodaji, který můžete zaslat poštou na adresu Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 561/1, 703 79, Vítkovice. Nebo ho také můžete odevzdat osobně na podatelně našeho úřadu.

Ještě jednou vám děkuji za váš čas a spolupráci.

Richard Čermák, starosta

Pozn.: OSVČ jsou v našem dotazníku bráni jako zaměstnaní. Děkujeme. 😉

Zbývá ještě 6 dní! Řekněte dotazníkem, jak jste spokojeni ve Vítkovicích.