Zbývá poslední den! Zapojte se, děkuji!

20/10 2021
Vážení občané,
chtěl bych velmi poděkovat těm, kteří se zapojili do průzkumu spokojenosti a potřeb „vítkovičáků“. Dnešní půlnoci 20.10.2021 končí naše anketa. Máte stále možnost vyjádřit se k dění v našem obvodu. Váš hlas a komunikace s úřadem jsou klíčové pro nastartování budoucích strukturálních změn a pro posilování a prohlubování silných stránek našeho obvodu v oblastech bydlení, vzdělání, zaměstnanost a bezpečnost. Chci, aby se nám ve Vítkovicích líbilo a dobře žilo.
Průzkum je určen občanům ve věku od 18 do 75 let, kteří trvale nebo nepřetržitě v posledních 5 letech žijí ve Vítkovicích. O výsledcích ankety vás budeme samozřejmě informovat prostřednictvím Vítkovického zpravodaje, na našem Facebooku a webových stránkách Městského úřadu Vítkovice.
Dotazník můžete vyplnit online na FB nebo webu Městského úřadu v aktualitách. Odkaz zde https://anketa.ostrava.cz/spokojenost-ve-vitkovicich/. Dotazník jste také obdrželi jako přílohu v říjnovém Vítkovickém zpravodaji. Dotazník stále můžete zaslat poštou na adresu Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 561/1, 703 79, Vítkovice. Nebo ho můžete odevzdat osobně na podatelně našeho úřadu.
Ještě jednou vám děkuji za váš čas a spolupráci.
Richard Čermák, starosta
Zbývá poslední den! Zapojte se, děkuji!