Znečišťování ovzduší

29/4 2021

Vážení spoluobčané, v návaznosti na několik podnětů bychom Vás chtěli informovat, že se pan starosta Richard Čermák setkal se zástupci společnosti SKATLOP a.s. aby získal vysvětlení ke znečišťování ovzduší v našem obvodě viz přiložená fotografie.

Vyjádření společnosti sdílíme zde: Společnost SKATLOP a.s., v rámci přerušené výroby na zařízeních nabyté společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, dále jen VHM, začala provádět, na pěti pracovištích, likvidaci nepotřebných licích zařízení (kokily, podložky pod kokily, poklopové vozy, poklopy, koliby, licí pánve apod.) v areálu VHM rozpalováním acetylénovými hořáky na vsázky schopný kovový odpad. Při dělení šrotu vznikají emise plynů (oxidy dusíku a železa). Část této činnosti se musí provádět ve venkovních prostorech z důvodu nadměrných velikostí jednotlivých zařízení. Předpokládaný termín ukončení je 31.07.2021. Dělení není možné provádět jiným způsobem než rozpalováním acetylénovými hořáky. Tímto žádáme občany, kteří jsou obtěžováni emisemi vznikajících touto činností o schovívavost a pochopení.

Znečišťování ovzduší