Videozáznamy ze zasedání ZMOb

Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice od 20.10.2022

Veškeré záznamy ze zasedání ZMOb naleznete na tomto odkaze: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo-mestskeho-obvodu/videozaznamy-z-verejnuch-zasedani-zastupitelstva 

nebo na kanálu YouTube MOb Vítkovice: https://www.youtube.com/@mestskyobvodvitkovice269