PROJEKT „ODBORNÉ UČEBNY ZŠ, OSTRAVA-VÍTKOVICE“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

22/3 2022

IROPPředmětem projektu jsou stavební úpravy obou objektů základní školy, pořízení vybavení do počítačových učeben, kabinetu, vybudování venkovní přírodovědné učebny (základní škola na ul. Halasově), zajištění bezbariérovosti objektů a zajištění konektivity škol. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.