Adolf Ides, policejní inspektor

Narozen: 2. 3. 1857 v Brně Zemřel: 8. 2. 1933 ve Vítkovicích
Policejní inspektor. U policie ve Vítkovicích je poprvé doložen 1887, přinejmenším v letech 1890-1910 stál v čele policejního sboru. V roce 1906 bydlel v Marienstrasse 87 (dnes Mírová ulice), později po vzniku ČSR žil na Husově náměstí (dnes Mírové náměstí) 3. Roku 1920 je doložen jako vedoucí vítkovického ohlašovacího úřadu. Zemřel 8. února 1933 ve Vítkovicích.