Blahoslavená Marie Antonína Kratochvílová, řeholnice

Narozena: 21.8.1881 ve Vítkovicích Zemřela: 2.10. 1942 v nemocnici ve Stanislavově

Marie Antonína

Patří mezi 108 mučedníků II. světové války, které Svatá otec Jan Pavel II. blahořečil 13. června 1999 při své pouti do Polska. Členka kongregace Chudých školských sester naší Paní.

Narodila se 21. srpna 1881 jako Marie Anna v rodině slévače vítkovické slévárny Janu Kratochvílovi ze Štěpánova u Olomouce a Johanně, rozené Kolarzyk z Wengierskiej Górki.

Rodištěm byl dělnický dům č. 35 (pravděpodobně jeden z domů na Mostárenské ulici). Ve Vítkovicích vyrůstala do dubna 1885. Jedno z dalších jejích bydlišť byl sirotčinec v Bielsku. Pobyt v něm měl na Marii Annu velký vliv a utvářela se zde její osobnost. Byla velmi empatická, starostlivá, pomáhala druhým. V 19 letech v sobě odhalila řeholní povolání ke službě Bohu a dětem.Ve dvaceti letech nastoupila do kongregace Chudých školských sester naší Paní. Jako kandidátka studovala učitelský ústav školských sester v Bílé Vodě u Javorníka. Maturovala v roce 1906 v Těšíně. V letech 1906 – 1909 pracovala jako učitelka v polské základní škole v Karviné.

V roce 1910 složila první řeholní sliby, dále vyučovala v Karviné, ve Lvově, v Tlumači.

V roce 1942, kdy byla představenou komunity sester v Mikuličíně na dnešní Ukrajině, byla 6. července zatčena gestapem a uvězněna ve Stanislavově. Byla mnohokrát vyslýchána, týrána. Byla oporou pro sestry a další spoluvězenkyně, dělila se se všemi o chleba a sloužila všem bez ohledu na národnost či vyznání.

26. září 1942 byla propuštěna z vězení, ale měla tyfus.

Na přelomu 20. a 21. století po ní byla po několik let pojmenovaná vítkovická nemocnice.