Latzi Singer, zakladatel Židovského chrámového spolku

Narozen: 27. 1. 1859 v Považské Bystrici Zemřel: 9. 1. 1943 v Terezíně

Latzi Singer

 

Narodil se 27. ledna 1859 v Povážské Bystrici (okres Trenčín) v tehdejší rakouské monarchii manželům Bernardovi a Sali Singerovým. Měl dvě starší sestry – Julii a Marii. Svým rodičům se narodil na tu dobu relativně pozdě a s věkovým odstupem od sester – matce Sali bylo v době jeho narození 38 let.

Latzi Singer přišel do Ostravy – Vítkovic v roce 1877. Jeho manželka Laura je ve Vítkovicích zmiňována poprvé 1887. Laura, dcera Kalmana a Theresie Kohnových, se narodila v Povážské Bystrici dne 18. ledna 1870 jako nejstarší z devíti dětí.

Latzi Singer bydlel v domě stojícím na ulici Jeremenkova 485/3 (dnes č. orientační 13, Dům u šraněk) vložka 485, parcelní číslo 776/2 Byl postaven roku 1898 stavitelem Franzem Urbanem z Vítkovic. Zatímco přívod vody již byl součástí domu, na kanalizaci se muselo čekat do roku 1905. Dům přecházel stavebními úpravami často, jelikož kromě bydlení sloužil také k prodeji lahůdek a k provozování hostinské koncese. A výlohy byly vystavěny např. v roce 1911. Latzi Singer jej koupil 27. září 1897, a dle kupní smlouvy prodal 23. října 1939 manželům Ernstovi a Emilii Reierovým. Roku 1910 bydlela v domě již kompletní rodina – Latzi s manželkou Laurou, a jejich děti Berthold – student chemie v Brně, Oskar - student medicíny ve Vídni, Richard - student gymnázia a Rudolf - student reálného gymnázia.

Po prodeji domu v roce 1939 a úmrtí manželky Laury (Laura zemřela ještě ve Vítkovicích), bydlel Singer v Moravské Ostravě, na ulici Poštovní 4. Zde jej zastihla razie v židovských domácnostech provedena německými úřady 14. října 1941. Do terezínského ghetta s ním odešel jeho syn Oskar, který provozoval lékařskou praxi v Moravské Ostravě. Oskar byl i při jeho smrti, kdy oficiální prohlášení oznamovalo, že zemřel na zánětlivé onemocnění střev.

Latzi Singer byl jedním ze zakládajících členů Israelitischer Tempelsverein – Židovského chrámového spolku, který byl ustanoven 27. dubna 1901 v hostinci Latziho Singera. Prvními členy spolku byli Leopold Rufeisen, Ignác Liebermann, Samuel Táborský, Jakob Weiss,

Jakob Dawid, Adolf Haberfeld, Latzi Singer a Mořic Lichkustern. Latzi Singer ve spolku vystřídal několik funkcí, v roce 1904 zastával funkci přísedícího, roku 1905 pak roli náměstka.

Spolek vydával od září 1901 vlastní noviny s názvem Iux-Zeitung s podtitulem Witkowitzer Simchas Thora Post. Ačkoliv tento list byl pojímán velmi nevážně, jedním z hlavních cílů bylo aktivizovat vítkovické židovské občany, aby podporovali výstavbu synagogy.

Latzi Singer byl držitelem koncesované živnosti na provozování pohostinství. V roce 1899 se stal nájemcem v domě čp 150 na Jeremenkově ulici (dnes zde sídlí Bistro Ina), který patřil Rudolfovi Raškovi. Zajišťoval zde ubytování pro cizince, výdej jídla, výčep piva, vína a ovocného vína, podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých a studených nápojů. V prostoru hostince se také mohly provozovat hry. Po smrti Rudolfa Rašky se stal majitelem domu Jakob Oppenheim, smlouvu tedy obnovil roku 1910 Latzi Singer s ním. Později vedl Jakob Oppenheim hostinec sám a Latzi Singer se staral o lahůdkářství. Singer chtěl provozovat živnost i na Ocelářské ulici, což mu ale nebylo umožněno. Odůvodnění znělo, že tam již jeden výčep je.

Latzi Singer byl také aktivní v komunální politice. Okolo roku 1900 zasedal v městské radě ve Vítkovicích a vedl bezpečnostní komisi.