Pplk. MUDr. Ludvík Klega, lékař, legionář

Narozen: 22. 8. 1888 v Hrabůvce Zemřel: 9.1. 1933 ve Vítkovicích

  Ludvík Klega

Lékař, ruský legionář – podplukovník zdravotní služby.

Po skončení maturitní zkoušky na českém klasickém gymnásiu se stal posluchačem lékařské fakulty české univerzity v Praze, kde v roce 1914 promoval a nastoupil jako asistent profesora Thomayera v Praze. Po vyhlášení války dostal povolávací rozkaz a k 13. pluku do Krakova. V roce 1915 se dostal do zajetí, v roce 1916 se přihlásil do československé jednotky.Po lékařském postu se stal kapitánem zdravotní služby, zdravotním náčelníkem severouralské fronty a nakonec členem vojenské lékařské komise ve Vladivostoku a v roce 1920 povýšen na podplukovníka zdravotní služby. Ve Vladivostoku se oženil a v roce 1920 se vrátil do Prahy a v roce 1922 do Ostravy.

Později působil jako městský lékař ve Vítkovicích, kde se zasloužil o zakoupení rentgenu, povinné snímkování plic a založení Ligy proti tuberkulóze (za osobního přispění Alice Masarykové).

V letech 1922- 1925 a 1932 byl starostou vítkovického Sokola. Na jeho popud bylo postaveno sokolské kino Rekord (Mír). Od roku 1922 do ledna 1933 stál v čele místní jednoty Čsl. Obce legionářské. V roce 1933 po prochladnutí zemřel. Pamětní deska z jeho rodného domu je nyní umístěna na základní škole v Hrabůvce.