Rudolf František Šimek, spisovatel a kronikář

Narozen: 5. 12. 1906 v Ostravě Zemřel: 4. 11. 1962 ve Vítkovicích

Vyučil se obchodním příručím a následně pracoval v dělnickém družstvu Budoucnost.[1]

Kroniku obce Vítkovice vedl od roku 1958[2], a to retrospektivně. Bydlel v Ocelářské kolonii a je autorem románů, kde řeší sociální problémy Ostravska a život v koloniích. Z nich je možné jmenovat Lesy a továrny. Příběh z ostravského života (Ostrava 1932), Těžký úděl (Ostrava 1935), Tíživé minuty (Ostrava 1936), Ostravské melodie (Ostrava 1948) a další.

Redigoval časopis Literární kruh, jehož redakce sídlila ve Vítkovicích na ulici Chodská.[3] Psal také poezii, jeho prvotinou byla básnická sbírka Cestou domů.[1] DOKOUPIL, Lumír – MYŠKA, Milan – SVOBODA, Jiří: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Díl 2, N-Ž. Ostrava 2005, s. 315.

[2] Obvodní kronika Vítkovice, fond: Pamětní knihy, i.č. 1, s. 2.

[3] ROHEL, Jan.: Pár vzpomínek na Rudolfa Šimka. Malá kronika Vítkovic. Ostrava 1970, s. 8.