Věra Tošenovská, akademická malířka

Narozena: 3. 5. 1924 ve Vítkovicích Zemřela: 16. 2. 2011

Věra Tošenovská

Studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u profesora Karla Svolinského. Ve Vítkovicích strávila velkou část života.

Volná grafika, malba, práce v architektuře, spolupráce s moravskými divadly jako kostýmní výtvarnice, průkopnictví v nově vynalezené české technice art-protis, tapiserie – to vše naplnilo její život. Křehká díla plná žen a květin vystavovala na mnoha místech v Ostravě a v celé naší vlasti. Její práce viděli v Bernu, v Katowicích, Waršavě, Moskvě, na Kubě, ve Švédsku, Itálii, Japonsku, Kanadě, Egyptě, Francii, v USA, Anglii i Německu.

Tapiserie a gobelíny podle jejích návrhů zdobí reprezentační místnosti muzeí, knihoven, magistrátů. Fresky a sgrafita zkrášlují obytné domy, školy, kulturní domy, mozajka je i v mateřské škole.

Nejmilovanějším tématem jsou italské Benátky, jejich pohádkové prostředí s rejem karnevalových masek, ale na dalších obrazech jsou i rodné Vítkovice, kulisa komínů a továrních budov.