Kulturní památky a zajímavé stavby ve Vítkovicích

-

 

23865/8-2753 VÍTKOVICKÝ ZÁMEK čp. 80

Výstavní 99, parc. č: 1026

Nejstarší dochovanou budovou ve Vítkovicích je empírový zámek s klasicistní fasádou postavený Rothschildy v letech 1846 – 47. Sloužil majitelům železáren a bydleli v něm především jeho ředitelé. Byla zde zimní zahrada, salon, hudební salon, jídelna, kuchyň, pracovna, pánský pokoj, salón pro dámy a pokojíky pro služky. Zámek měl nádherné vnitřní zařízení, které se zachovalo, bohužel, jen na fotografiích uložených v archivu vítkovických železáren, jednom z pozoruhodných nejen v naší republice. Krásná zahrada spojovala zámek s ředitelstvím železáren, které stálo nedaleko původního závodu. Zámek nyní patří firmě Vítkovice Holding, a. s., a hlavně zásluhou předsedy představenstva Ing. Jana Světlíka se vrací do původní krásy.

Vítkovický zámek

23608/8-2754 farní KOSTEL SV. PAVLA

Mírové nám., parc. č.:   891

Neogotická stavba podle návrhu Augusta Kirsteina je dominantou náměstí. Původní stavbu navrhl Gustav Meretta, ředitel arcibiskupské stavební kanceláře v Kroměříži. Jedna z možností byla unikátní celoželezná konstrukce, z té však sešlo. Z Merettova návrhu se realizovala idea italské zvonice. Byla postavena nejdříve a sloužila jako vodárenská věž a požární pozorovatelna. V letech 1883 – 1886 k ní byl přistaven trojlodní chrám s kapacitou 800 osob. Kostel byl benedikován 10. října 1886 a na počest ředitele železáren Paula Kupelwiesera byl zasvěcen sv. Pavlovi. Na kostele se nachází obraz Marie Antoníny Kratochvílové. Narodila se ve Vítkovicích a papež Jan Pavel II. ji 13. června 1999 blahořečil. Z věže kostela zní zvuk tří zvonů z vítkovické lité oceli. Jmenují se Karel, Pavel a Ema.

Kostel sv. Pavla

464221/8-3062

bývalá fara

čp. 156, Mírová ul.č. 39

 

 

9124/8-3057 RADNICE čp. 516

Mírové náměstí č. 1, parc. č.:   998

Neogotická stavba vídeňského architekta Maxe von Ferstela je jednou z dominant náměstí. Cihlové prvky průčelí procházejí do vnitřních prostor budovy, monumentální schodiště se secesními svítidly vede do krásné obřadní síně.

radnice

 

35279/8-3058 ROTHSCHILD PALACE čp. 80

bývalý závodní hotel, Mírové nám č. 2, parc. č.:   967, stav.

Werkshotel

41596/8-3060 PAVLAČOVÝ DŮM čp. 98 (,,U Hauz")

Mírová ul.č. 18 (také Jeremenkova 9), parc. č.:   890, stav.

Po obou stranách kostela stojí dva domy o půdorysu písmene U, zvané U-Hausy. Tyto polyfunkční domy jsou ukázkou bydlení ve Vítkovicích. Byla zde tržnice, kde zaměstnanci nakupovali na zlevněné lístky, sídlila tu první česká vítkovická knihovna, kde knihovníkem byl spisovatel Vojtěch Martínek. Byly zde také jedno, dvou i třípokojové byty s kuchyní, kabinetem. Sloužily k ubytování předních dělníků, mistrů i nižších úředníků. V I. poschodí se do nich vcházelo z pavlačí. Domy jsou z cihelného režného zdiva, se sedlovou střechou. Pavlač nesou ozdobné krakorce, boční stěny jsou zdobeny středověkými rizality. Při bližší prohlídce zde najdete mnoho zvláštních typů tvarovaných cihel vyráběných ve vítkovických cihelnách.

7178/8-3061 PAVLAČOVÝ DŮM čp. 97

Mírová ul.č. 24, parc. č.:   898, stav.

Po obou stranách kostela stojí dva domy o půdorysu písmene U, zvané U-Hausy. Tyto polyfunkční domy jsou ukázkou bydlení ve Vítkovicích. Byla zde tržnice, kde zaměstnanci nakupovali na zlevněné lístky, sídlila tu první česká vítkovická knihovna, kde knihovníkem byl spisovatel Vojtěch Martínek. Byly zde také jedno, dvou i třípokojové byty s kuchyní, kabinetem. Sloužily k ubytování předních dělníků, mistrů i nižších úředníků. V I. poschodí se do nich vcházelo z pavlačí. Domy jsou z cihelného režného zdiva, se sedlovou střechou. Pavlač nesou ozdobné krakorce, boční stěny jsou zdobeny středověkými rizality. Při bližší prohlídce zde najdete mnoho zvláštních typů tvarovaných cihel vyráběných ve vítkovických cihelnách.

32201/8-3059 Tělocvična čp. 346

ul. 1. Máje č. 132, parc. č.: 968/1, stav.

34137/8-3063 TRŽNICE

Jeremenkova ul.č. 40, parc. č.: 720/3, stav.

Ve Vítkovicích byla vybudována rozsáhlá síť obchodů a služeb, která zásobovala obyvatelstvo všech společenských vrstev. Některé služby byly v režii železáren, jiné drobných živnostníků. Závodní kantýny měly na pultech dokonce už před sto lety kakao, černou kávu, ruské sardinky, jižní ovoce. V závodní tržnici byly dokonce zlevněné poukázky na nákup drogistického zboží, domácích potřeb. Malá kouzelná budova stojí poblíž zajímavé Štítové kolonie a má také svůj příběh. V různých dobách byla obklopena pulty drobných prodejců převážně ovoce a zeleniny i z místních zahrádek a políček. Dnes je v blízkosti tržnice naše první venkovní galerie s velkoplošnými smalty ak. mal. Karola Hercíka, které zpodobňují část historie, kdy zde bývaly kolotoče. Je z prvního ročníku sympozia smaltu, konaného v roce 2006.

tržnice 

34397/8-2869, DŮM čp. 248

Nerudova 38, parc. č.: 359/1, stav.

14655/8-2245 DĚLNICKÝ DŮM čp. 470

Šalounova ul. 38, parc. č.: 663/1, stav. (bývalý Katolický dům)

28623/8-2244, HROB OBĚTÍ STÁVKY V ROCE 1917

hřbitov Vítkovice, skupina IV, parc. č.: 192/1, o.p.

2243 PAMÁTNÍK A SPOLEČNÝ HROB OBĚTÍ STÁVKY V ROCE 1890

hřbitov Vítkovice, skupina XX., parc. č.: 192/1, o.p.

50833/8-4026, MATEŘSKÁ ŠKOLA čp. 425

Jeremenkova ul. (Prokopa Velikého č. 37), parc. č.: 722, stav.

I tatoMalá budova stojí za zmínku. Součástí sociálního programu vítkovických železáren byla péče o děti předškolního věku. Jesle přijímaly děti mladší i tří let. O zřízení první bezplatné opatrovny pro děti od 2 do 5 let se zasloužil již v roce 1857 ústřední ředitel Franz Bunk. Roku 1869 do ní docházelo už 112 dětí. V roce 1906 se ve Vítkovicích uvádí 10 mateřských škol s vyučovacím jazykem německým. V roce 1907 spravovala Ústřední Matice školská v Praze pět vítkovických českých mateřských škol. Na Místecké ulici byla při polské škole i mateřská škola polská. V roce tohoto projektu byly ve Vítkovicích mateřské školy čtyři.

 školka

 

ČESKÝ DŮM čp. 113

Výstavní čo. 17, parc. č.: 794/1

Centrum českého společenského života, kde se dodnes udržují lidové tradice a český sportovní duch. Dům, postavený architektem Bohumilem Židlickým, sloužil hlavně českým obyvatelům, hostům a k udržení českého ducha a jazyka. Byly zde ubytovací prostory, restaurace, sportovní sály. Překrásný secesní sál se v sedmdesátých letech 20. století nepodařilo zachránit, asanaci podlehla kuželna, tělocvična se secesní výzdobou i venkovní hřiště a zahrada s kaštany. Český dům je sídlem TJ SOKOL Vítkovice. Prošly zde mnohé české kulturní osobnosti. Sídlí zde folklorní taneční soubor Odra a další oddíly TJ Sokol.

 

BESEDA, čp. Lidická 22

HUSŮV SBOR, Lidická 54

 

husův sbor

STAROBINEC, Lidická 55 (dnes Dům s pečovatelskou službou)

 

ZUŠ Dr. Leoše Janáčka, Lidická 56

ZUŠ

DÍVČÍ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA, Halasova 26 - nám. J. z Poděbrad (dnes SOŠ AHOL)

 

ahol

 

MĚSTSKÝ STADION, Ruská 135

 

ms

 

 

JOSEFÍNSKÁ KOLONIE

 

josefka

 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Zengrova 1

 

spš

NA FOJTSTVÍ, Výstavní (dnes prodejna náhradních dílů)

 

ANDRÉÉ VILA, Výstavní 

vila

CHVOSTKOVA VILA, Výstavní 109

Chvostkova vila


OLLIES BISTRO, Výstavní 108

ollies

 

PAVILONEK NA LIDICKÉ ULICI, Lidická 35 (Národní házená)

 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, Kutuzovova 14

 

kmo