Symboly obvodu

Znak našeho městského obvodu je tvořen polceným štítem, který má v pravé polovici v černém poli pravou polovinu zlatočerveně šachované, doprava hledící orlice se zlatou korunou se třemi ostny. Levá polovina štítu je dělená, v horním poli je umístěn na zeleném poli zkřížený železný mlátek a železné kladívko, mlátek směřuje doprava, kladívko doleva, topůrka hnědé barvy dolů. V dolním modrém poli levé části štítu jsou na zelené hrázi rybníka, která je ve tvaru klínu (směřujícího špičatým koncem doleva) sestupně stojící tři jedle vždy se čtyřmi patry větví zelené barvy, zelenou špicí a hnědým kmenem, a tři doprava letící bílé husy.