Místostarosta městského obvodu

V Radě městského obvodu Vítkovice působí 2 místostarostové. Současnými místostarosty městského obvodu Vítkovice jsou pan Petr Menšík a Bc. Margareta Michopulu.

Kancelář místostarosty městského obvodu Vítkovice pro styk s občany se nachází v prvním patře radnice v místnosti č. 202.