Místostarosta městského obvodu

V Radě městského obvodu Vítkovice působí také dva místostarostové. Současným místostarostou městského obvodu Vítkovice je Ing. František Kročil a druhým místostarostou je Petr Menšík

Kancelář místostarosty městského obvodu Vítkovice pro styk s občany se nachází v prvním patře radnice v místnosti č. 202.

Schůzky si mohou občané domluvit na telefonu 725 885 283 nebo e-mailu fkrocil@vitkovice.ostrava.cz, pmensik@vitkovice.ostrava.cz