Starosta městského obvodu

Starosta městského obvodu zastupuje městský obvod navenek. Je volen z řad členů zastupitelstva městského obvodu a za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu městského obvodu. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůze rady městského obvodu. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný zastupitelstvu. Má právo užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky. Současným starostou městského obvodu Vítkovice je pan Richard Čermák.