Programové prohlášení RMOb

Tento dokument přímo navazuje na Koaliční smlouvu ze dne 27.09.2022, uzavřenou mezi politickými subjekty Hnutí Ostravak, Hnutí ANO 2011, ODS a SPD. Jeho cílem a účelem je vymezit základní priority Rady městského obvodu Vítkovice, které se společnými silami pokusí do konce současného volební období zrealizovat. Jedná se o určení směrů týkající se rozvoje, prosperity, lepší životní úrovně občanů městského obvodu Vítkovice a vytvoření lepších podmínek pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací, ve všech lokalitách městského obvodu Vítkovice.

Tímto dokumentem stanovuje Rada MOb Vítkovice své konkrétní prioritní cíle takto:
1. Transparentní a ekonomicky koncepční a odpovědná správa městského obvodu Vítkovice;
2. Zvýšení informovanosti občanů s cílem jejich aktivního zapojení do správy městského obvodu Vítkovice formou pravidelných setkání s občany, participativního rozpočtu;
Aktuálně z Vítkovic    Facebook    Instagram    Vitkovický miniexpres

3. Naplňování vize městského obvodu Vítkovice, preferující slušné rodiny, s cílem zajistit minimalizaci patologických jevů, modernizace kamerového systému;
4. Přemístění neziskové organizace Renarkon o.p.s. z městského obvodu Vítkovice;
5. Nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji městského obvodu Vítkovice, především územního, sociálního, kulturního včetně podpory cestovního ruchu;
6. Zajištění rozvoje veřejných prostranství k odpočinku a trávení volného času s důrazem na pořádek, čistotu a bezpečí;
7. Dokončení revitalizace Sadu Jožky Jabůrkové;
8. Ve spolupráci s městem realizace revitalizace přednádražního prostoru;
9. Příprava projektu realizace lázní v městském obvodě Vítkovice;
10. Navýšení parkovací kapacity;
11. Důsledná podpora nových metod výuky a individuálního přístupu k žákům s důrazem na rozvoj kreativity a talentu, intenzivní spolupráce a metodické vedení zřízené MŠ a ZŠ;
12. Příprava projektu polytechnického vzdělávání realizovaného na ZŠ (Ocelářská 1);
13. Dostavba nové smuteční síně a dokončení revitalizace hřbitova;
14. Revitalizace bytového fondu, výkup problémových nemovitostí s ambicí docílit, aby se městský obvod Vítkovice stal dobrou adresou pro všechny generace;
15. Rozšiřování volnočasových aktivit v obvodu.

Toto programové prohlášení rozhodla vydat Rada MOb Vítkovice svým usnesením č. 0104/RMOb-Vit/2226/4, ze dne 15.11.2022.