Seznam členů RMOb

Richard Čermák, starosta

zajišťuje a koordinuje úkoly v samostatné působnosti týkající se:

 • vnějších vztahů městského obvodu s veřejností, včetně prezentace městského obvodu a zastupování městského obvodu navenek
 • publicity a informovanosti o činnosti městského obvodu
 • vnější a vnitřní kontrolní činnosti
 • zajišťování připravenosti městského obvodu na řešení krizových situací, včetně aplikace řešení krizových situací dle pokynů primátora
 • plnění úkolů stanovených v rámci integrovaného záchranného systému v rozsahu pokynů primátora
 • spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Ostrava při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
 • smluvních vztahů
 • odboru bytového a majetkového
 • ostatních úseků v samostatné působnosti obvodu, které nejsou svěřeny žádnému z místostarostů a členům rady

Petr Menšík,  1. místostarosta

zajišťuje a koordinuje úkoly v samostatné působnosti týkající se:

 • odboru komunálních služeb a hřbitovní správy
 • odboru technických služeb

Bc. Margareta Michopulu, 2. místostarostka

zajišťuje a koordinuje úkoly v samostatné působnosti týkající se:

 • školství
 • odboru sociálních věcí

Ing. Aleš Knott, radní

zajišťuje a koordinuje úkoly v samostatné působnosti týkající se: 

 • rozpočtu a finančního hospodaření
 • odboru financí a rozpočtu

Mgr. Libor Pavel, radní

zajišťuje a koordinuje úkoly v samostatné působnosti týkající se:

 • kultury a sportu