Senior expres

Senior expres je služba určená pro bezpečnou přepravu seniorů.

Komu je služba určena:

 • občanům, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Vítkovice a současně dovršili věku 65 let, nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P (dále jen „oprávněná osoba“).

Jak často lze službu využít:      

 • maximálně 4x v kalendářním měsíci (jedna jízda=přeprava z nástupního místa do výstupního místa, cesta zpět=další jízda).

Doprovod oprávněné osoby:

 • každou oprávněnou osobu může doprovázet 1 osoba, kdy obě osoby musí být po celou dobu jízdy přepravovány společně.

Kolik služba stojí:

 • cena pro každou oprávněnou osobu za jednu jízdu je vždy 30,- Kč, za doprovod se poplatek nepožaduje. Částka se platí při nástupu do vozu přímo řidiči.

Kam je možné se v rámci služby přepravovat:

 • na území města Ostravy – k lékaři, do zdravotnických zařízení, na úřady a další instituce, na hřbitov, do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, do domů s pečovatelskou službou.

Kde si můžete vyřídit průkaz Senior expres a co je třeba doložit:

 • žádost se podává na předepsaném formuláři na Úřadu městského obvodu Vítkovice, odboru sociálních věcí (Zengrova 743/14, Ostrava-Vítkovice) v úředních hodinách: pondělí a středa 8.00 – 12.00  13:00 – 17:00.
 • k žádosti se dokládá občanský průkaz, průkazová fotografie žadatele o rozměrech    35 x 45 mm
 • v případě podání žádosti zmocněncem žadatele je nutno doložit plnou moc
 • žadateli bude po předložení všech náležitostí ihned na počkání vystaven průkaz opravňující k využívání služby

Kdy je přeprava poskytována:

 • pouze v pracovní dny od 6.00 – do 15.00 hodin.

Jak učinit objednávku:

 • objednávky požadovaných jízd jsou přijímány telefonicky v pracovní dny od           6.00 - 16:00, na telefonním čísle 606 614 494.

Kontakt pro bližší informace:

Nikola Kriebelová  -  599 453 226, 725 877 854 (sociální pracovnice)

Bc. Petra Velká  -  599 453 222, 725 917 299 (sociální pracovnice)

Bc. Danuška Báliková - 599 453 227, 737 801 023 (vedoucí odboru sociálních věcí)

 

Dokumenty ke stažení:

Zásady pro poskytování přepravní služby Senior expres

Žádost o zavedení služby Senior expres

Plná moc

Informační leták