Různé

Informace z různých oblastí lidské činnosti

Od 1. července 2018 jsou změny ve vydávání občanských průkazů. Více informací ke stažení zde.
Rovněž dojde ke změně ve lhůtách i výši správních poplatků u cestovních pasů vydaných ve zkrácené lhůtě.
Více informací ke stažení zde.

Všeobecní informace DPO listopad 2015

TZ - světový den zraku (ČPZP)

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu