Kotlíkové dotace

Na nový kotel přispěje Ostravanům také město.

Město Ostrava se připojilo k projektu tzv. kotlíkových dotací. Umožní tím lidem získat nové, ekologické kotle v podstatě zdarma – tak, že k financím z Evropské unie zprostředkovaným Ministerstvem životního prostředí a slíbenému příspěvku kraje připojí i významnou finanční částku ze svého rozpočtu.

Ostrava umožní vlastníkům rodinných domů, nacházejících se na území města, kteří k vytápění a ohřevu vody dnes ještě používají staré neekologické kotle na pevná paliva, přidat k dotaci dalších 10 % z rozpočtu města. Na výměnu stávajícího kotle za nový, ekologičtější jim může být poskytnuta dotace v rozsahu 90 % až 100 % z celkových způsobilých výdajů (které jsou maximálně 150 tisíc korun), a to v závislosti na typu nově pořizovaného zdroje.

Finanční podpora se týká výměny stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za zařízení splňující požadavky tzv. Ekodesignu, tedy za kotel na uhlí, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. 

Výzva pro občany je vyhlášena od prosince 2015, příjem žádostí by měl být zahájen 1. února 2016 s předpokládaným ukončením 29. dubna 2016.

Od 11. ledna do konce dubna 2016 bude v budově Magistrátu města Ostravy ve středisku informačních služeb (hlavní budova, přízemí vpravo) zřízen městský INFO POINT ke kotlíkovým dotacím, kde budou každé pondělí  od 13 do 17 hodin poskytovány informace (nikoliv příjem žádostí – ty se podávají na krajském úřadě).

Více informací o kotlíkových dotacích na telefonní lince 595 622 355 a na webových stránkách ZDE.