Sociální služby

Renarkon

Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi.

Centrom

CENTROM z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách.

Charita Ostrava

Charitní střediska: Charitní středisko sv. Lucie, Charitní dům sv. Benedikta Labre, Charitní dům sv. Františka, Poradna Charity Ostrava

Krizové centrum Ostrava

Krizová intervence, psychosociální poradenství, krátkodobá terapie etc.