Lékařská péče

Vítkovická nemocnice a.s.

Vítkovická nemocnice a.s. je středobodem lékařské péče (nejen) ve Vítkovicích již od r. 1840, kdy byla vybudována, a stala se tak nejstarší závodní nemocnicí na evropském kontinentě. Za celých 175 let poskytla a stále poskytuje pacientům kvalitní péči. Ve Vítkovické nemocnici a.s. naleznou pacienti tato oddělení, centra a ambulance: Centrum péče o zažívací trakt, Gynekologicko-porodnické oddělení, Iktové centrum a Neurologické oddělení, Vaskulární centrum a interní oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Centrální sterilizace, Chirurgické oddělení, Dětské oddělení, Obezitologické centrum při chirurgickém oddělení, Odběry, klinická biochemie a hematologie, Oddělení léčebné rehabilitace, Oddělení nutriční péče, Oddělení následné péče, Oddělení ušní, nosní a krční (ORL), Plicní oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Urologické oddělení, Veškeré další informace naleznou pacienti a zájemci naleznou na níže uvedených kontaktních údajích.