Aktuálně z Vítkovic

AKTUALIZACE Opatření v návaznosti na usnesení vlády ČR
23 10 2020

AKTUALIZACE Opatření v návaznosti na usnesení vlády ČR

Vážení spoluobčané, z nařízení vlády prodlužujeme veškerá opatření níže uvedené do 03.11.2020. Věnujte prosím pozornost všem opatřením a pravidlům provozu ÚMOb Vítkovice. Děkujeme za pochopení.

PRAVIDLA PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE DO 25. ŘÍJNA 2020

Příloha: Telefonní seznam zaměstnanců ÚMOb Vítkovice

OZO Kontejnery podzim 2020
23 10 2020

OZO Kontejnery podzim 2020

Svoz  velkoobjemových odpadů -  podzim 2020 - informace ZDE

INFORMACE O KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 22.10.2020
22 10 2020

INFORMACE O KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 22.10.2020

V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 21. října 2020 usnesení č. 1078 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Usnesení vlády č. 1078 bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb.
Od 22. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů na 10 osob.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)

Podzim je tady!
22 10 2020

Podzim je tady!

Vstup do vítkovické radnice byl ozdoben zátiším zářícím barvami podzimu a připomíná všem příchozím to dobré a příjemné, co dané roční období přináší. 

Povedlo se!
16 10 2020

Povedlo se!

Devět významných budov v Ostravě opraví nejpozději do konce září příštího roku jejich majitelé s významnou podporou města. Ve středu 14. října o tom rozhodli ostravští zastupitelé. Díky včasné schůzce a iniciativě vedení vítkovické radnice se schválení dotace dotkne i 5 staveb v našem městském obvodě. Více informací naleznete zde: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/devet-vyznamnych-staveb-ve-meste-opravi-jejich-majitele-s-podporou-mesta?fbclid=IwAR0Gu-6Ryl9OfVvCRcCIxjbSUWXLnwbePQ3W2bI3Hx7s7pU-zqCgsVdnMkU 
do MOb Vítkovice směřuje 57 milionů korun
15 10 2020

do MOb Vítkovice směřuje 57 milionů korun

Zastupitelstvo města Ostravy pozitivně reagovalo na žádost vítkovických zastupitelů a 14. října na svém zasedání schválilo zajištění prostředků k financování investičních akcí v městském obvodu Vítkovice, a to formou úvěru ve výši 57 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci domů v ulicích Štramberské 10 a Tavičské 34 a částečně také na rekonstrukci smuteční

síně. „Jsem rád, že zastupitelstvo města náš záměr schválilo a že jsme opět o krok blíž nejen k důstojné smuteční síni, ale také k rekonstrukci dvou bytových objektů. Pro Vítkovice je to velmi dobrá zpráva,“ říká starosta Richard Čermák.

Prodloužení uzavírky silnice
14 10 2020

Prodloužení uzavírky silnice

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na prodloužení uzavírky rampy mimoúrovňové křižovatky silnice I/11 (ul. Rudná) a II/477 (ul. Frýdecká), ve směru na Opavu do 25.10.2020. Děkujeme za pochopení.

Provozovny hazardních her
10 10 2020

Provozovny hazardních her

Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy vydána obecně závaznou vyhláškou bohužel nezabránila majitelům některých provozoven herní prvky i tak tajně provozovat. Tento dlouhodobý problém zaznamenává i MOb Vítkovice, ale ten je na provozovatele krátký, a proto se rozhodl tuto situaci řešit jinak. Vedení MOb ve spolupráci s Městskou policií podalo podnět na Celní správu, která má tyto problémy v kompetenci a požaduje vyjádření ke věci provozování nepovolených technických herních zařízení na území našeho městského obvodu. Věříme, že tento podnět přispěje k rychlejšímu a snad i konečnému vyřešení situace.

FANOUŠCI SOUTĚŽÍ A RUKODĚLNÝCH PRACÍ, PROSÍM, ZBYSTŘETE!!!
7 10 2020

FANOUŠCI SOUTĚŽÍ A RUKODĚLNÝCH PRACÍ, PROSÍM, ZBYSTŘETE!!!

U příležitosti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, že Vítkovické nádraží je kulturní památkou, nechalo vedení městského obvodu Ostrava-Vítkovice ve spolupráci s panem Richardem Vyškovským speciálně vyhotovit papírový vystřihovací model stavby Vítkovického nádraží s komentářem. V souvislosti s tím vedení obvodu vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější zpracování tohoto papírového modelu. Zapojit se může opravdu každý, soutěž totiž není věkově omezena.
Podzimní drakiáda byla zrušena
5 10 2020

Podzimní drakiáda byla zrušena

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byla podzimní Drakiáda, která se měla uskutečnit 10.10.2020 zrušena. Děkujeme za pochopení.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice
4 10 2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice

Koše na tříděný odpad
2 10 2020

Koše na tříděný odpad

Zaměstnanci radnice Vítkovice třídí odpad poctivě již dlouho, ale vedení se rozhodlo usnadnit třídění i jejím návštěvníkům.
Nechali jsme v radnici umístit dvě sady košů na tříděný odpad a prosíme o jejich využívání. :)

Podzimní Drakiáda
29 9 2020

Podzimní Drakiáda

Podzim je pomalu, ale jistě tady!!! Komise při Radě MOb Vítkovice zve děti i dospělé na Drakiádu, která proběhne dne 10.10.2020 od 14:00. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Těšíme se na vás!

Novinky ze základní školy Šalounova
28 9 2020

Novinky ze základní školy Šalounova

V průběhu prázdnin se vylepšovalo prostředí školy. Zmodernizovala a vybavila se další učebna – vymalování, pokládka linolea, nový nábytek, interaktivní tabule a nezbytná výzdoba třídy. Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole líbilo.

Norské fondy
Základní škola Šalounova se zapojila do výzvy Norských fondů s názvem Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících. Naši učitelé společně s psychology vytvořili projekt: Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností pedagogů vedoucí k destigmatizaci ohrožených dětí mladšího školního věku. Cílem projektu je příprava a realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou populaci, konkrétně na děti mladšího školního věku (6 – 11 let, resp. 7 – 12 let). Cílem projektu je také snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí mladšího školního věku, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt, diagnostiku a efektivní intervenci. Projekt se zaměří na opatření k posilování a systemizaci spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi, které se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých, resp. dětí mladšího školního věku.

Notebooky pro Šalounku
Ve spolupráci statutárního města Ostravy a jednou z největších společností v Ostravě Tieto obdržela Základní škola Šalounova pět notebooků, které budou sloužit žákům nejen v rámci distanční výuky, ale i v běžné školní výuce. Za tento dar děkujeme.

Uzavření hřiště Halasova v zimním období
26 9 2020

Uzavření hřiště Halasova v zimním období

Upozorňujeme všechny sportovce a návštěvníky hřiště Halasova, že je před námi poslední měsíc, kdy je možno toto hřiště naplno využívat. Od 01.11.2020 až do 31.3.2021 bude hřiště uzavřeno. Nemeškejte a využijte podzimní dny k venkovnímu sportování, dokud nám to počasí dovoluje. 😊

Betonové květináče ve Vítkovicích
24 9 2020

Betonové květináče ve Vítkovicích

Po dlouhé době, kdy se občané Vítkovic museli dívat na betonové květináče plné odpadků, se konečně dočkají změny. 
Magistrát města Ostrava, který je majitelem těchto květináčů již vybral dodavatele (firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.), který tyto betonové květináče osadí novými keři a trvalkami a následující 3 roky se o ně bude starat. 
Osazeno bude celkem 45 květináčů, třemi různými druhovými kombinacemi. Aktuálně probíhá čištění květináčů, termín dokončení osázení je 31.10.2020. 

Pronájem nebytového prostoru ul. Syllabova
23 9 2020

Pronájem nebytového prostoru ul. Syllabova

Městský obvod Vítkovice má záměr pronajmout  nebytový prostor v budově č. p. 1161, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 535, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, na ulici Syllabova 19,  nacházející se v 2. NP o celkové výměře 135,56 m² pro vzdělávací a volnočasové aktivity.

Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty
22 9 2020

Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty

Od října letošního roku dojde k nastavení jednotného standardu v rámci celé pobočkové sítě České pošty. V praxi to bude znamenat pravidelné střídání otevírací doby pobočky v průběhu týdne. Místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách (garantované otevření pošty až do 18 hodin) a v úterý, čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách (garantované otevření pošty od 8 hodin). V obcích nad 20 tis. obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž stávající rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane zachován. Otevírací doba pošt umístěných v obchodních centrech a u pošt s nepřetržitým provozem se rovněž nemění. Přehled pošt, kterých se změny týkají, najdete na www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020 a od 17. 9. 2020 bude nová otevírací doba zveřejněna také ve vstupních prostorách jednotlivých pošt.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
21 9 2020

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění.