2. ÚNORA Setkání s jubilanty

5/2 2016

Dne 2. 2. 2016 proběhlo v obřadní síni Setkání s jubilanty. Sešli se v hojném počtu, mnozí upřímně potěšeni, že na ně městský obvod pamatuje a váží si jich. Setkáním provázela matrikářka Bc. Milena Pacnerová a starosta MOb Petr Dlabal. Ten lidem v úvodním prostoru popřál ještě mnoho spokojených led a ocenil jejich přínos pro městský obvod ať už svou prací nebo výchovou dětí. Seniory potěšili žáci z 2. A. ze ZŠ Halasova, kdy recitovali básně, hráli na flétnu, tancovali zjednodušenou verzi kalamajky a zpívali. Poté děti pomohly panu starostovi seniory obdarovat.