9. 2. Přednáška Bc. Martina Lokaje ,,Četnictvo a Vítkovice 1918-1938"

12/2 2016

Dne 9. 2. 2016 se v Domě u šraněk uskutečnila přednáška Bc. Martina Lokaje na téma ,,Četnictvo a Vítkovice v letech 1918-1938" Mladý, erudovaný muž, místopředseda spolku Klub vojenské historie - Věrni zůstaneme, člen Historického klubu - pobočka Ostrava, student magisterského stupně oboru historie a neúnavný propagátor tzv. ,,living history" představil posluchačům strukturu této organizace. Také topograficky určil místa, kde se nacházely služebny četnictva, vyprávěl o každodennosti této profese, vztahu k místní pořádkové službě, neopomněl zmínit zásahy četnictva i četnickou leteckou hlídku. Dvacítka návštěvníků si tak vyslechla informace z poněkud neznámé historie Vítkovic.