Odbor vnitřních věcí a správních činností

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Odbor zajišťuje výkon státní správy v rozsahu vymezené působnosti vyplývající z práva ústavního, volebního, zákona o místním referendu, shromažďovacího, přestupkového, občanského, o archivnictví a spisové službě, sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, poskytuje informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, matriční činnosti, plní úkoly stanovené zákonem o občanských průkazech, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů, eviduje ztráty a nálezy, zajišťuje služby Czech POINTu pro komunikaci občanů s veřejnou správou, zveřejňuje písemnosti na úřední desce a www stránkách úřadu, vykonává občanské obřady a slavnosti.


Odbor zajišťuje tyto činnosti:

  • v přestupkové oblasti
  • v oblasti podatelny, spisové služby a archivu, služby Czech Point
  • v oblasti matriky
  • v oblasti ústředny a reprografických prací a podávání informací občanům
  • v oblasti ohlašovny,
  • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty

Mgr. Petr Blažek
vedoucí odboru vnitřních věcí a správních činností
Mgr. Petr Blažek
vedoucí odboru vnitřních věcí a správních činností
Bc. Milena Pacnerová
matrikářka, narození, úmrtí