Různé

Cetin

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura CETIN oznamuje občanům, že si u této společnosti v případě provádění stavebních prací a terénních úprav mohou zdarma vyžádat vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí. Bližší informace najdete v přiloženém oznámení.

Zaostřeno na Vítkovice, z.s.

Spolek Zaostřeno na Vítkovice, z.s. nabízí občanům spolupráci a rady při problémech s udržitelností pořádku a bezpečnosti ve Vítkovicích.

Kancelář senátora

Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky, otevřel svou kancelář v Ostravě, Sokolská třída 1204/8. Návštěvním dnem senátora je každé pondělí v době od 11 do 16 hodin. Kancelář senátora, určenou všem občanům volebního obvodu 70, lze kontaktovat i mimo návštěvní den. Telefon: 727 852 939, e–mail: senat.nytra@gmail.com, www. zdeneknytra.cz. Volební obvod 70 zahrnuje 13 městských obvodů Ostravy - Hošťálkovice, Hrabovou, Lhotku, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice, Moravskou Ostravu a Přívoz, Novou Bělou, Novou Ves, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezskou Ostravu, Starou Bělou, Vítkovice - a 4 samostatné obce: Starou Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice a Vratimov.

Doprava

Kruhový objezd ul. Rudná