Ostrava

Odkazy na zajímavé stránky, týkající se Statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů

Dýchám pro Ostravu

https://dycham.ostrava.cz/kotlikove-dotace

Obecně závazná vyhláška č. 15/2015

cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Ostravy pro rok 2016. : http://gisova.ostrava.cz/cenova-mapa.php

Ostravské sochy

Databáze ostravských uměleckých děl.

http://ostravskesochy.cz/

Ztráty a nálezy

Databáze ztracených a nalezených věcí na území Statutárního města Ostravy

http://nalezy.ostrava.cz

Aktualizovaný seznam ulic

Seznam ulic a veřejných prostranství aktualizace 31.12.2015

Seznam ulic a veřejných prostranství aktualizace 18. 2. 2016