Aktuálně z Vítkovic

MOb Vítkovice zahájil veřejnou soutěž, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
8 2 2021

MOb Vítkovice zahájil veřejnou soutěž, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

MOb Vítkovice zahájil veřejnou soutěž, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž obsahem je celková regenerace vybydleného bytového domu na ul. Štramberská 10 v Ostravě-Vítkovicích v uliční zástavbě  objektů k bydlení v naší správě. Finanční krytí je zajištěno částečně ze schváleného rozpočtu odboru BaM pro rok 2021 a rovněž v rámci přijatého úvěru u Komerční banky.

Podmínky zadávací dokumentace společně s návrhem smluvních podmínek jsou od 8.2.2021 zveřejněny v elektronickém profilu zadavatele v souladu se zákonnými podmínkami pro tento typ soutěže. Společnosti, které se chtějí o tuto veřejnou zakázku ucházet mohou navštívit tento odkaz:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-ostrava-mestsky-obvod-vitkovice

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020
2 2 2021

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020

Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že podle Zákona č. 67/2013 Sb. musí být vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020 provedeno nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tedy do 30.4.2021. K tomuto datu budou také techniky doručeny nájemníkům faktury s konkrétním rozúčtováním nákladů pro jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je oprávněn do 21.5.2021 podat písemnou reklamaci. Jestliže tato bude uznána jako opodstatněná, provede odbor bytový a majetkový opravné vyúčtování, se kterým budou nájemníci seznámeni do 28.5.2021.

Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou předepsány k úhradě spolu s nájemným za měsíc červenec 2021, popř. bude nájemníkům na úhradu nedoplatku zaslána poštovní poukázka. Tento nedoplatek je splatný do 31.7.2021. Přeplatky z vyúčtování budou nájemníkům poukázány prostřednictvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, a.s. popř. prostřednictvím poštovní poukázky ÚMOb Vítkovice. Nájemníkům, u kterých vlastník domu vykazuje dluh na nájmu či z vyúčtování služeb z minulých období, případně dluh vůči SMO, odboru financí a rozpočtu apod., bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na kompenzaci výše uvedených dluhů včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, tak jak to umožňuje § 1982 Nového občanského zákoníku. Přeplatky budou vypláceny v období od 1.7.2021 do 31.7.2021.

Mgr. Svatava Köhlerová, vedoucí odboru bytového a majetkového

Renarkon – pomoc a noční můra Vítkovic v jednom
28 1 2021

Renarkon – pomoc a noční můra Vítkovic v jednom

Podepište petici! Vyzývá Richard Čermák, občan a starosta Vítkovic.
Seniorům nad 80 let pomůže s registrací na očkování město i kraj
20 1 2021

Seniorům nad 80 let pomůže s registrací na očkování město i kraj

Od pátku 15. ledna se lidé starší 80 let mohou přednostně registrovat k očkování vakcínou proti nemoci covid-19. Protože řada z nich nemá přístup k internetu nebo počítači, nabízí jim město Ostrava a městská policie pomoc s registrací. S nabídkou pomoci se připojil i Moravskoslezský kraj.

ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021/2022
18 1 2021

ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021/2022

Vážení občané Vítkovic, především rodiče a studenti,

rádi bychom vás informovali, že dnešním dnem startuje ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021/2022, který je organizován Moravskoslezským krajem, konkrétně Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky v Ostravě.

Veletrh je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022 a trvá do 04.02.2021. Během této akce budou učitelé a žáci 116 zúčastněných středních škol distanční formou prezentovat svoji školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu  veletrh-skol.msk.cz

Online prezentace středních škol v našem kraji bude probíhat v uvedených dnech (18. 1.- 4. 2. 2021) vždy v čase 10:00 – 18:00 hodin. Pro každý okres budou vyčleněny dva dny a to takto:

18. 1. a 27. 1. 2021         okres Bruntál

19. 1. a 28. 1. 2021         okres Frýdek-Místek

20. 1. a 1. 2. 2021            okres Karviná

21. 1. a 2. 2. 2021           okres Nový Jičín

25. 1. a 3. 2. 2021            okres Opava

26. 1. a 4. 2. 2021            okres Ostrava

Městský obvod Vítkovice zahájil dne 12.01.2021 ve večerních hodinách zimní údržbu
13 1 2021

Městský obvod Vítkovice zahájil dne 12.01.2021 ve večerních hodinách zimní údržbu

Do ulic vyrazili všichni zaměstnanci, jež to mají v popisu práce a aktivně odklízí napadaný sníh, nejproblémovější místa ošetřují solí nebo inertním materiálem. Věříme, že se podaří zajistit schůdnost a sjízdnost tak, aby se nikdo nezranil a nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám. Apelujeme na všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v tomto období.

Petice za přemístění Renarkonu
11 1 2021

Petice za přemístění Renarkonu

Nejen vítkovičtí občané žijící v blízkosti objektu v Zengrově ulici č. 69, kde sídlí Renarkon, o.p.s., kontaktní centrum Ostrava, už dlouho upozorňují na zásadní problémy spojené s klienty této organizace. Marně. Nyní však přichází zásadní impulz! Richard Čermák jako občan Vítkovic připravil petici, kterou vyzývá statutární město Ostrava – zřizovatele této společnosti – k přemístění zmíněného kontaktního centra mimo městský obvod Vítkovice.

Petice je k dispozici na třech místech obvodu, a to v podatelně (dveře č. 111) v budově vítkovické radnice na Mírovém náměstí 516/1, a to v pondělí v čase od 8 do 13 hodin, nebo ve středu od 12 do 17 hodin; dále na vrátnici Nemocnice Agel Ostrava‑Vítkovice v ulici Zalužanského 1192/15 a v trafice v Zengrově ulici č. 58. Petici bude možné podepsat do 31. ledna 2021, poté bude předána magistrátu. Petice je přelomovým krokem k řešení této těžké a déle již neudržitelné situace vítkovických občanů žijících v blízkosti sídla Renarkonu. Místní se totiž oprávněně obávají nejen o svou bezpečnost, ale zejména o bezpečnost svých dětí. Okolí působiště této společnosti bývá jejími klienty často nejrůznějšími způsoby znečišťováno, jsou zde nacházeny použité jehly i další předměty související s potřebami těchto osob, dochází zde k nejrůznějším potížím a konfliktům, jejichž iniciátory jsou klienti Renarkonu. Není na co čekat. Je třeba konat! Pokud máte stejný pocit a chcete pomoci svým spoluobčanům a zároveň přispět k větší bezpečnosti obvodu, připojte svůj podpis.

Poplatek ze psů
8 1 2021

Poplatek ze psů

Vážení spoluobčané, připomínáme, že poplatek ze psů je pro letošní rok splatný k 31. březnu. Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu, nebo v hotovosti či platební kartou v budově radnice.

Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte u správce poplatku (tel.č.: 599 453 142, kancelář č. 113). Vzhledem k aktuální situaci je preferována platba převodem. Děkujeme za pochopení.

Vetešnictví ve Vítkovicích
6 1 2021

Vetešnictví ve Vítkovicích

Už jste navštívili naše vítkovické vetešnictví? V rozhovoru s majitelkou paní Vendulou Fečkovičovou se dozvíte mnoho zajímavých informací. (zdroj foto: Deník/Lukáš Kaboň) https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/vitkovicke-vetesnictvi-navstevuji-zajemci-z-cele-republiky-20201228.html?fbclid=IwAR1q4ngm2WoMTSyp1LS0k8K6WS3TADSZNQpW2L_WC30V_5VykjRYuJ1NDFQ 

První miminko roku 2021
5 1 2021

První miminko roku 2021

Starosta Richard Čermák pogratuloval novopečeným maminkám a tatínkům k jejich přírůstkům. Posledním miminkem roku byla Janička, která se narodila 31.12.2020 v 19:30 a prvním miminkem roku 2021 je Mikulášek narozený 12 minut po půlnoci. Dětem i rodičům přejeme hodně lásky, štěstí a hlavně zdraví.

Svoz vánočních stromků
4 1 2021

Svoz vánočních stromků

Vážení spoluobčané, informujeme vás, že svoz vánočních stromků z ostravských sídlišť zahájí společnost OZO Ostrava v pondělí 4. ledna 2021. Od tohoto dne mohou Ostravané vyhazovat řádně odstrojené stromky vedle kontejnerových stanovišť, aniž by to znamenalo založení černé skládky. Obyvatelé rodinných domů mohou stromky odkládat v ostravských sběrných dvorech. Svoz stromečků bude pokračovat až do konce ledna. Stromky budou následně v kompostárně podrceny a využity k výrobě kompostu.

Šťastný Nový rok
31 12 2020

Šťastný Nový rok

Všem nám přejeme, aby Nový rok přinesl jen to dobré, byl rozumný a ohleduplný, poskytoval volnost a svobodu, měl smysl pro humor, a aby nám dal velkou kupu nadějí, radosti a pohody i nekonečný prostor k rozvoji nás samotných i našeho okolí! Buďme šťastní a hlavně zdraví! Ať je to skvělý rok pro Vítkovice i všechny, kteří tento obvod nosí v srdci!

Tříkrálová sbírka
30 12 2020

Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o tříkrálové sbírce pořádané organizací Charita Ostrava. Sbírka proběhne ve dnech 01. - 24.01.2021. I letos přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili také v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. Více informací naleznete zde: https://www.trikralovasbirka.cz
Šťastné a veselé Vánoce
24 12 2020

Šťastné a veselé Vánoce

Přejí vedení MOb a zaměstnanci ÚMOb Vítkovice!

Ježíšek naděloval i na radnici
23 12 2020

Ježíšek naděloval i na radnici

Upřímná radost dětí, které vhodily své přání do poštovní schránky pro Ježíška, je k nezaplacení. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
21 12 2020

Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost těmto informacím týkajících se ''Dobrovolného testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů''. Děkujeme. Veškeré informace naleznete ZDE.

Dárky pro děti z MŠ a ZŠ
20 12 2020

Dárky pro děti z MŠ a ZŠ

V pátek předávali předseda Komise školství a kultury Petr Bašek a člen pan Leoš Koláček, dárkové tašky s malou pozorností dětem, které pilně nacvičovaly vystoupení na zrušenou akci Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka. Všem moc děkujeme!

Zkuste letos „udržitelné“ Vánoce
19 12 2020

Zkuste letos „udržitelné“ Vánoce

Přinášíme vám pár typů na ''udržitelné'' Vánoce, pojďme společně přispět k menšímu objemu odpadu.

Návštěva v Domově Magnolie
18 12 2020

Návštěva v Domově Magnolie

Děti ze základní školy navštívili Domov Magnolie, aby předaly malou pozornost klientům. ''Děkujeme za návštěvu dětí a jejich dárečky, je to moc milé a potěšily nejen naše klienty, ale i nás, zaměstnance.
Chybí nám tady ty dětské návštěvy a těšíme se, asi jako všichni, až se vše vrátí "do normálu". Uvedla paní ředitelka.
Dopisy Ježíškovi!
17 12 2020

Dopisy Ježíškovi!

Tolik krásných dopisů jsme dostali od vítkovických dětí. :)
Teď je jdeme předat Ježíškovi, abychom třem z nich splnili jejich tajné přání.