Aktuálně z Vítkovic

Kariérní web Statutárního města Ostravy
6 6 2023

Kariérní web Statutárního města Ostravy

Na základě vytvoření kariérního webu statutárním městem Ostrava od 01.06.2023 Vám sdělujeme, že zde na tomto odkazu: www.pracenaradnici.cz budou zveřejňována všechna volná pracovní místa ÚMOb Vítkovice na dobu neurčitou i určitou. (Výběrová řízení na úřednická pracovní místa, neúřednická pracovní místa i dělnické profese VPP).

BURZA PRÁCE 2023
5 6 2023

BURZA PRÁCE 2023

Ve středu dne 14.6.2023 v době od 9 - 16 hodin se uskuteční v Ostravě „BURZA PRÁCE 2023“, a to v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic, Ruská 2993/20, Ostrava-Vítkovice.⤵️

2 6 2023

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konané dne 12.06.2023. POZVÁNKA ZDE

PÍSNIČKY NAŠÍ PRABABIČKY
31 5 2023

PÍSNIČKY NAŠÍ PRABABIČKY

ZUŠ Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice vás zve na koncert s výstavou výtvarných prací ve stylu první republiky. 

Úhrada nájemného za pronajatý pozemek
25 5 2023

Úhrada nájemného za pronajatý pozemek

Úhrady nájemného za pronajatý pozemek jsou na základě řádně uzavřených smluv splatné k 30. červnu daného roku. Včasným uhrazením nájemného za pronajatý pozemek lze předejít případným smluvním pokutám z prodlení za pozdní úhradu. Úhradu mohou občané provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800, konstantní symbol 558, s uvedením variabilního symbolu, který zjistí na svých uzavřených smlouvách nebo přímo u správce na telefonním čísle 599 453 139. Poplatek je možné zaplatit také v pokladně městského obvodu Ostrava‑Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 112. U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel.

Humanitární dávka
24 5 2023

Humanitární dávka

Od 1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny. Pro některé to může znamenat konec stávajícího ubytování, proto prosím věnujte pozornost informacím níže.

Vítkovický jarmark
10 5 2023

Vítkovický jarmark

Vítkovický jarmark je premiérovou akcí městského obvodu Vítkovice. Odpoledne nabité zajímavým programem pro děti i dospělé proběhne již 1.6.2023 v Sadě Jožky Jabůrkové.

Co vás čeká a nemine:
15:00 zahájení programu, slovo starosty
15:15 - 16:00 vystoupení Základní umělecké školy Vítkovice a mateřských školek z Vítkovic
16:15 - 17:00 Ivo Jahelka alias Zpívající právník
17:15 - 18:15 Iršava cimbálová muzika z Ostravy
18:40 - 19:00 Mužský pěvecký sbor Vítkovice
19:30 - 21:00 Lázeňští šviháci - multi revivalová kapela
21:15 - 21:30 Ohňová show - závěr programu
Pro děti bude připraven Kouzelný les, zábavné hry a spousta atrakcí. Těšíme se na vás.
VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY
3 5 2023

VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY

Chovatelé drůbeže v městském obvodě Vítkovice jsou povinni ohlásit ÚMOb Vítkovice údaje o chovu drůbeže a jiného ptactva. Oznamovací dopis ZDE + INFORMAČNÍ LETÁK

Prostor mezi panelovými domy upraven
28 4 2023

Prostor mezi panelovými domy upraven

V ul. Na Obvodu byly zhotoveny štěrkové záhony s trvalkami, travinami a cibulovinami o celkové rozloze 117 m2, růžový záhon o rozloze 12,5 m2, živý plot o rozloze 12 m2, byly vysazeny kvetoucí keře a dřeviny. Tuto krásnou podívanou vytvořila společnost Údržba pozemků a.s.

Velmi nás potěšilo, že nám společnost OZO Ostrava s.r.o. poskytla dotaci z programu, který byl vyhlášen v rámci Tematické výzvy 2023: Zelená pro Ostravu ve výši 150 000,00 Kč.

Odbor KSaHS

Výměna písku v pískovištích
28 4 2023

Výměna písku v pískovištích

MOb Vítkovice bude od 2. 5.2023 do 5. 5. 2023 provádět kompletní výměnu písku v pískovištích na dětských hřištích jejichž je provozovatelem. Celkově bude doplněno 10 tun nového zdravotně nezávadného písku. Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy

Komentovaná vycházka Vítkovicemi zdarma
27 4 2023

Komentovaná vycházka Vítkovicemi zdarma

sobota 6. května 2023, sraz v 10 hod. u tramvajové zastávky Stará ocelárna: Vítkovická zeleň aneb Po stopách parků, sadů a památných stromů

Komentovaná vycházka představí zelené části Vítkovic v kontextu historie 19. a 20. století. Pozornost bude věnována bývalým hřbitovům, z nichž se staly parky, dále významným zahradám a také současným památným stromům. Součástí vycházky bude ukázka dobových snímků. Průvodcem bude Petr Lexa Přendík, délka vycházky činí 90 minut, respektive 1.8 km. Vstup je zdarma a bez předchozí rezervace, akce je financována z prostředků městského obvodu Vítkovice.

Rej čarodějnic
26 4 2023

Rej čarodějnic

Již zítra očekáváme všechny čarodějnice a čaroděje na Mírovém náměstí odlet do Dolních Vítkovic bude v 16:00 hodin!!!

Veřejné pohřebiště
19 4 2023

Veřejné pohřebiště

Upozorňujeme návštěvníky, že v důvodu výstavby nových komunikací na veřejném pohřebišti Ostrava-Vítkovice bude do odvolání zakázán vjezd autem. V případě nutnosti kontaktujte správce hřbitova. Děkujeme za pochopení.
Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy

křižovatka ulic Rudná x Lidická
19 4 2023

křižovatka ulic Rudná x Lidická

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s výměnou systému světelné signalizace na křižovatce ulic Rudná x Lidická, dojde od 24.4.2023 na dobu 4 týdnů k vypnutí SSZ. Doprava bude řízena Policií ČR.

https://www.okas.cz/o-spolecnosti/archiv-novinek/dopravu-mezi-rudnou-a-lidickou-ulici-v-ostrave-omezi-vymena-celeho-systemu-tamnich-semaforu.html

Požární experimenty VŠB-TU Fakulta bezpečnostního inženýrství
18 4 2023

Požární experimenty VŠB-TU Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vážení spoluobčané informujeme vás o nadcházejícím požárním experimentu VŠB-TU Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

Vlastní experimenty budou probíhat v 3. NP budovy bývalých laboratoří v areálu Vítkovice doprava a.s. Experiment se skládá z přípravné části, iniciace a rozvoje požáru, likvidace požáru a ohledání In situ. Při experimentu budou měřeny parametry potřebné pro řešení projektu, jako je teplotní pole, hustota tepelného toku, koncentrace kyslíku a oxidu uhelnatého apod. Na závěr experimentu bude provedeno ohledání místa požáru. Celý průběh experimentů a ohledání bude dokumentován.

První požární experiment je plánován na 19. 4. 2023 v době mezi 12:00 – 15:00 hod. a druhý na 20. 4. 2023 v době mezi 12:00 – 15:00 hod. Vzhledem k charakteru výzkumných experimentů lze při obou experimentech očekávat po iniciaci požáru po dobu cca 30 minut nad objektem S10 výskyt kouře a v oknech místnosti ve 3. NP i projevy plamenného hoření. Pro zajištění bezpečnosti v rámci požárních experimentů je domluvena spolupráce s HZS MSK, kdy přímo na místě bude jednotka HZS MSK a jednotka SDH Kobeřice.

Oprava tramvajové tratě v prostoru křižovatky ulic Rudná x Závodní
13 4 2023

Oprava tramvajové tratě v prostoru křižovatky ulic Rudná x Závodní

Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že v souvislosti s opravou tramvajové tratě v prostoru křižovatky ulic Rudná x Závodní v termínu 26.4.2023 – 3.5.2023, dojde k uzavírce levých jízdních pruhů, zejména však nebude možno odbočit z ulice Rudné ve směru od Vítkovic vlevo na ulici Závodní směrem k nádraží a hřbitovu. Řidiči, kteří budou chtít odbočit vlevo, budou muset odbočit vpravo a následně se otočit přes ulici Závodní. Děkujeme za pochopení.

Platnost více jak 20 000 řidičských průkazů končí letos v Ostravě
11 4 2023

Platnost více jak 20 000 řidičských průkazů končí letos v Ostravě

Jen v Ostravě si do konce roku 2023 musí vyměnit řidičské průkazy 20 673 řidičů, což představuje zhruba pětinu celkového počtu Moravskoslezského kraje, kde na výměnu čeká 91 866 řidičských průkazů. V celé zemi pak jde letos o výměnu 750 000 řidičských průkazů. Platnost řidičského průkazu se odvíjí od skupin oprávnění, které má řidič v držení. Platnost řidičských průkazů na pět let se vztahuje pro držitele skupin řidičských oprávnění „C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E a D + E“, držitelé ostatních skupin řidičských oprávnění (osobní vozidla a motocykly) mají platnost řidičských průkazů deset let.

Obvod Vítkovice finančně podpořil rekonstrukci střechy kostela na Mírovém náměstí
3 4 2023

Obvod Vítkovice finančně podpořil rekonstrukci střechy kostela na Mírovém náměstí

Zastupitelé ostravského městského obvodu Vítkovice se rozhodli finančně podpořit rekonstrukci střechy kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí. Z rozpočtu obvodu bylo pro tento účel vyčleněno 75 tisíc korun.

Dopravu mezi Rudnou a Lidickou ulicí v Ostravě omezí výměna celého systému tamních semaforů
31 3 2023

Dopravu mezi Rudnou a Lidickou ulicí v Ostravě omezí výměna celého systému tamních semaforů

Od začátku dubna se řidiči budou v Ostravě na Rudné ulici v křížení s Lidickou potkávat se silničáři a specializovanými firmami, které tam budou až do června vyměňovat celý systém světelné signalizace. Ostravské komunikace, které mají semafory na starosti, chtějí křižovatku vybavit novým systémem umožňujících reagovat na reálný stav dopravy.

Nádoby na komunální odpad v systému města
28 3 2023

Nádoby na komunální odpad v systému města

V poslední době zaznamenal odbor ochrany životního prostředí magistrátu několik občanských sporů ve věci využívání nádob na tříděné odpady, umístěné na společných stanovištích, zejména tam, kde je sídlištní zástavba v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby. Obyvatelé domů na sídlištích slovně napadají sousedy z rodinných domů s argumentem, že „tyto nádoby jsou pouze pro ně a oni si je platí, tedy nikdo jiný je používat nemůže“. Svá tvrzení často doplňují výtkou, že cizí osoby způsobují kolem stanovišť nepořádek a odkládají odpad mimo nádoby.
A jak to tedy s nádobami na tříděný odpad ve skutečnosti je?