Aktuálně z Vítkovic

Oprava dlažby přechodu na místní komunikaci v ulici Erbenova
2 8 2023

Oprava dlažby přechodu na místní komunikaci v ulici Erbenova

Upozorňujeme občany, že po skončení opravy dlažby přechodů pro chodce v prostoru křižovatky ulic Jeremenkova – Halasova, dojde v plánovaném termínu od 14.8.2023 – 31.8.2023 k opravě dlažby přechodu na místní komunikaci ulici Erbenova v blízkosti vchodu do Sadu Jožky Jabůrkové, vyžadující úplnou uzavírku pro vjezd vozidel.  Průchod chodců v daném místě bude umožněn. Oprava přechodu si vyžádá úpravu trasy autobusové linky č.50 v podobě provizorního přemístění zastávky  „Lidická“  pro oba směry.  Zastávka bude přemístěna na ulici Zengrovu do úrovně budovy odboru sociálních služeb MOb Vítkovice. Jedná se o akci v gesci správce komunikace fa Ostravské komunikace a.s. 

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Kolem vítkovických škol
1 8 2023

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Kolem vítkovických škol

Sobota 19. srpna (POZOR, tentokrát nejde o první sobotu v měsíci!), sraz ve 14.00 na zastávce tram č. 1 Český dům.

Před začátkem školního roku si připomeneme moudrost našich předků, kteří dbali na vzdělávání obyvatel různých národností. Český dům, průmyslová škola, školy dívčí a chlapecké, jedenáctiletá škola i škola zdravotnická mají pokračovatele i v této době a Vítkovice jsou počtem škol a dnes už i školou vysokou výjimečnou enklávou i v Ostravě. Přijďte si zavzpomínat na Pythagorovu větu, vyjmenovaná slova i slabikáře. Oznámkuje vás Lenka Kocierzová, která vás provede.

Hudební odpoledne
31 7 2023

Hudební odpoledne

Ve středu 02.08.2023 vás čeká již třetí Hudební odpoledne. K poslechu a tanci vám zahraje kapela Happy kvartet. Těšíme se na vás!

Bezprašné Vítkovice
27 7 2023

Bezprašné Vítkovice

Území městského obvodu Ostrava – Vítkovice je postiženo zvýšenou mírou prašnosti, která je způsobena mimo jiné tím, že se na území Vítkovic nachází několik průmyslových areálů a také je zde ul. Rudná a ul. Místecká, které jsou zatíženy velice silným provozem. Pro zlepšení kvality života zdejších obyvatel je zapotřebí tuto prašnost snížit a nejúčinnějším způsobem se jeví použití samojízdného čistícího stroje. Proto byl osloven Magistrát města Ostravy s žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Bezprašné Vítkovice“. Výsledkem realizace tohoto projektu je nákup samočistícího stroje KÄRCHER MIC 42 za částku dosahující téměř 3.500.000,- Kč. Po nezbytném zaškolení obsluhy byl stroj neprodleně vyslán do ulic obvodu, aby zvelebil zdejší prostředí.

Stroj bude využíván zejména k čištění komunikací, k čemuž je vybaven dvěma kartáči se sací hubicí, navíc ještě předním agresivním kartáčem na odstraňování nechtěné vegetace. Kvůli snížení prašnosti se používá kropení čištěného povrchu. Stroj dále disponuje vysokotlakou čistící pistolí na úklid silně znečištěného mobiliáře, jako jsou lavičky a zastávky MHD. Stroj bude využíván i v zimních měsících na úklid sněhu. K tomuto účelu bylo pořízeno přídavné zařízení na zimní údržbu – přední sněhová radlice a zadní sypač soli.

Oprava povrchu ul. Rudné
26 7 2023

Oprava povrchu ul. Rudné

V termínu od 31.7.2023 do 31.8.2023 bude fa IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, provádět opravu povrchu komunikace silnice I/11 (ul. Rudné) mezi ulicemi Závodní a Plzeňská. Oprava si vyžádá uzavírku

 

31.7. – 10.8.2023 – 1. etapa (pravý jízdní pruh směr Opava)

11.8. – 19.8.2023 – 2. etapa (pravý jízdní pruh směr Český Těšín)

20.8. – 31.8.2023 – 3. etapa (levé pruhy v obou směrech)

 

K objížďce bude využita zbylá šíře komunikace, při zachování obousměrného provozu.

Dětské hřiště – sad J. Jabůrkové
12 7 2023

Dětské hřiště – sad J. Jabůrkové

Občané, a hlavně děti se mohou v Ostravě-Vítkovicích těšit na nové dětské hřiště, které vznikne v Sadu Jožky Jabůrkové. Již zítra bude započata realizace stavby, kdy budou odstraněny staré herní prvky, které již dosloužily. Začátkem měsíce srpna začnou přípravné stavební práce a poté montáž nových herních prvků. Hřiště bude sloužit zejména těm nejmenším, kteří se už teď můžou těšit na herní sestavu se dvěma skluzavkami, zemní trampolínu, nerezový kolotoč, houpačku ptačí hnízdo, pružinovou houpačku pro dvě děti, šeptandu a pískoviště. 

PARKOVÁNÍ PRO REZIDENTY BĚHEM AKCE COLOURS OF OSTRAVA
12 7 2023

PARKOVÁNÍ PRO REZIDENTY BĚHEM AKCE COLOURS OF OSTRAVA

Jako se již stalo tradicí, i letos se Dolní oblast Vítkovice rozehraje nejen barvami, ale i hudbou světoznámých umělců na festivalu Colours of Ostrava. Je pro nás velkou ctí, že se jako každý rok můžeme spolupodílet na hladkém průběhu festivalu a přivítat v našem obvodu fanoušky z různých koutů světa. Uvědomujeme si ale, že pro obyvatele Vítkovic tato akce přináší i některá úskalí, se kterými se musí potýkat, jedním z nich je parkování v okolí odstavné plochy na Náměstí Jiřího z Poděbrad, která je využívána pořadatelem festivalu.
Od 17.7.2023 zde bude instalováno ocelové mobilní oplocení, které však do 18.7.2023 (do 24:00) nebude nijak omezovat odstavení Vašich vozidel (po tomto termínu by se na odstavné ploše nemělo nacházet žádné vozidlo). Během konání festivalu, a to od 19.7.2023 do 23.7.2023 bude příjezd a odjezd vozidel regulován. V případě, že máte zájem v průběhu festivalu své vozidlo parkovat na odstavné ploše, vyzvedněte si prosím kartičku opravňující rezidenty k vjezdu. Karty budou vydávány od 7.6.2023 na Radnici v kanceláři č. 106, u Bc. Kristýny Holaňové na základě adresy trvalého bydliště (pro část ulice Šalounova a Erbenova od ulice Výstavní po ulici Lidickou a část ulice Kutuzovova mezi ulicí Šalounova a Erbenova).
Bc. Kristýna Holaňová, odbor bytový a majetkový
Registrovat do Munipolis se můžete zde: https://vitkovice-ostrava.munipolis.cz/registrace
Oprava dlážděných přechodů na ulici Halasova a Jeremenkova
11 7 2023

Oprava dlážděných přechodů na ulici Halasova a Jeremenkova

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás a zejména řidiče, že v termínu 17.7.2023 – 11.8.2023 dojde z důvodu opravy dlážby přechodů v prostoru křižovatky ulic Halasova a Jeremenkova v Ostravě-Vítkovicích k úplné uzavírce pro vjezd vozidel v dané lokalitě, s nařízením objížďky. Objízdná trasa povede přes ulice Šalounova, Prokopa Velikého, Mírová, Výstavní a Ruská. Tato bude řádně značena přechodným dopravním značením. Akci realizuje správce obou komunikací, společnost Ostravské komunikace a.s.

ZMĚNY V POMOCI UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY
5 7 2023

ZMĚNY V POMOCI UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY

K důležitým změnám při poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny dojde od prvního července letošního roku. Tyto změny se týkají mimo jiné i postupu při zajištění ubytování. 

Proto doporučujeme ubytovatelům i ubytovaným se seznámit s informacemi, které naleznete na stránkách: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zmeny-v-pomoci-uprchlikum-z-ukrajiny

Lékařská fakulta Ostravské univerzity slavnostně zahájila práce na novém děkanátu
4 7 2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity slavnostně zahájila práce na novém děkanátu

Velkoprostorová učebna, nové studijní oddělení i moderní kancelářské zázemí. To vše přinese komplexní přestavba budovy ZW, ze které vznikne nový děkanát. Symbolickým poklepáním na stavební kámen dnes zahájila Lékařská fakulta Ostravské univerzity realizaci stavby.

Hudební odpoledne
4 7 2023

Hudební odpoledne

Již zítra se opět můžete těšit na Hudební odpoledne u altánu v sadu Jožky Jabůrkové. Od 15:00 hodin vás pobaví kapela HAPPY KVARTET. 

Zájezd pro seniory
30 6 2023

Zájezd pro seniory

Městský obvod Vítkovice, odbor sociálních věcí, pořádá 19. září ve spolupráci s klubem seniorů zájezd pro seniory z obvodu. Program zájezdu: prohlídka Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem, procházka anglickým parkem s oranžérií a poté odjezd do Prostějova, jehož návštěva bude spojena s prohlédnutím prostor radnice. Poslední zastávka bude v Tovačově, kde se uskuteční prohlídka zámku. Dopravu a vstup do muzea kočárů hradí městský obvod, vstupné do zámku si hradí účastníci zájezdu sami. Sraz účastníků je v 8 hodin na parkovišti před budovou vítkovické radnice. Zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři číslo 5 odboru sociálních věcí v ulici Zengrově 14 u vedoucí odboru Danušky Bálikové, nebo telefonicky na čísle: 599 453 227, případně u Naděždy Habrnalové na tel. č.: 603 175 824.

setkání zástupců radnice a poskytovatelů sociálních služeb v MOb Vítkovice
29 6 2023

setkání zástupců radnice a poskytovatelů sociálních služeb v MOb Vítkovice

Dne 27.6.2023 se uskutečnilo historicky první setkání zástupců radnice a poskytovatelů sociálních služeb v městském obvodu Vítkovice v prostorách naši obřadní síně. Toto setkání mělo za cíl se navzájem seznámit, domluvit se na dlouhodobé spolupráci, a hlavně všem zúčastněním poděkovat za skvělou práci kterou odvádějí. Je to práce velmi náročná a potřebná. Důležité pak bylo zapojení poskytovatelů sociálních služeb do budoucích pracovních skupin za účelem přípravy vítkovické strategie. Pro nás jako obvod bylo setkání velmi pozitivní.  Domluvili jsem se na vzájemné spolupráci a na dalších setkání, kde si budeme předávat důležité informace z obvodu v rámci sociálních služeb.   

27 6 2023

ČTVRTEK 29. 6. v 18.00 LITERÁRNÍ VYCHÁZKA VÍTKOVICEMI

Po stopách Literární mapy Ostravy, tentokrát ulicemi Vítkovic s průvodci Pavlem Hruškou, Janem Malurou, Romanem Poláchem, Ivou Málkovou a Ilonou Rozehnalovou , hudební překvapení Václav Fajfr. 

Vítkovice, původně malá a nevýznamná ves, zažily dramatický přerod v moderní tovární město – jednotné architektonické pojetí staveb z režného zdiva v tzv. firemním stylu či průmyslové objekty, koexistující v jakémsi přirozeném a samozřejmém souručenství s obytnými domy a veřejnými budovami, tvoří osobitý „genius loci“ této průmyslové lokality. Byly a jsou inspirací řadě spisovatelů – nalezneme je v díle Jana Balabána, staly se jedním z dějišť klíčového románu Rudolfa Slobody, na zdejším hřbitově je pohřben básník Jaroslav Žila, v místní hospodě vznikl samizdatový sborník Eliáš v zahrádkách, narodil se tu básník Karel Jan Čapek či jeden ze zakladatelů ismuismu Miroslav Stoniš, najdeme tu pamětní desku Ilse Weberové a řadu dalších míst spojených s (nejen) ostravskou literaturou. Vydejte se s námi za literárními příběhy se spoluautory připravované knihy Literární Ostrava a vydané Literární mapy Ostravy.
Sraz před vítkovickým hřbitovem. 

Shromáždění
27 6 2023

Shromáždění

Informujeme občany, že dnes od 14:30 do 17:00 bude na nam. Jiřího z Poděbrad probíhat řádně oznámené shromáždění proti konsolidačnímu balíčku organizované odborovým svazem KOVO.

Ostrava i letos podpoří obnovu památek a významných staveb ve městě
22 6 2023

Ostrava i letos podpoří obnovu památek a významných staveb ve městě

Dalších 11 významných staveb či památek bude rekonstruováno s finanční podporou města, které na obnovy přispěje vlastníkům nemovitostí celkovou částkou ve výši 5,5 milionů korun. Ostrava spolu se zodpovědnými majiteli objektů financuje údržbu, opravy, restaurování kulturních památek či významných městských i sakrálních staveb na jejím území. O letošních dotacích rozhodli zastupitelé na červnovém zasedání. Stavby budou v rámci programu opraveny nejpozději do konce června 2024.

Výstavba na veřejném pohřebišti
20 6 2023

Výstavba na veřejném pohřebišti

V Ostravě-Vítkovicích v ulici Závodní, na veřejném pohřebišti, finišuje výstavba nových objektů smuteční síně, technického zázemí a komerčního objektu, jež bude využíván jako zázemí pro kamenictví v ulici Na Obvodu. Výstavba se v průběhu realizace potýkala s nemalými problémy, jak stavebního, tak technického charakteru. Zdržela nás i nepřízeň počasím během výstavby. Konečný termín předání byl odložen o 3 kalendářní měsíce a celé dílo by mělo být hotovo na konci června. Pak bude následovat zkušební provoz. Prodloužení termínu realizace bylo kompenzováno ze strany dodavatele formou obnovy původní veřejné parkovací plochy s vjezdem z ulice Na Obvodu. Parkoviště prošlo obnovou a jeho vzhled byl připodobněn ke stejnému vizuálnímu charakteru moderního pojetí stavby. Veškeré práce vynaložené na revitalizaci parkoviště uhradí zhotovitel díla.

Věříme, že stávající i noví klienti veřejného pohřebiště ocení snahu městského obvodu Vítkovice vybudovat zde důstojnou stavbu občanského charakteru, která je nedílnou součástí našich životů, rodin a přátel. Nebylo jednoduché v místě, kde jsme byli územně velmi redukováni, vybudovat objekty tohoto charakteru včetně zázemí a současně dodržet všechny platné předpisy pro provoz této služby. Nedílnou součástí kvalitního poskytování pohřebních služeb jsou navazující technická a komerční zázemí, spolu s obslužnými komunikacemi. Celé území hřbitova se tak těší nejen nové výstavbě, ale i obnově oplocení, zeleně, areálových komunikací a rozšiřování kolumbárií, o které je stále mezi obyvateli veliký zájem. Důstojné obřady a služby, jež poskytujeme na veřejném pohřebišti tak podtrhují úctu, kterou této službě, blízkému i širokému obyvatelstvu Ostravy, věnujeme.

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ 2023
19 6 2023

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ 2023

Hrajeme si bez rozdílů je zpět! Stejně jako v loňském roce získal náš obvod podporu z programu Prevence kriminality od Statutárního města Ostrava!!! - oficiální stránky a proto mohl uspořádat již 4. ročník této krásné akce. Děti a mládež z městského obvodu Vítkovice se v červenci mohou těšit na každodenní a různorodý program, který pro ně připravily zúčastněné organizace. Letos máme dokonce jednu novinku. KOMPLETNÍ PROGRAM NA CELÝ MĚSÍC NALEZNETE ZDE!

Zveme vás všechny na tradiční Vítkovickou pouť konanou dne 17.6.
16 6 2023

Zveme vás všechny na tradiční Vítkovickou pouť konanou dne 17.6.

Všechny vás srdečně zveme na tradiční Vítkovickou pouť!

V Ostravě byla dokončena stavba unikátní lávky přes Ostravici
12 6 2023

V Ostravě byla dokončena stavba unikátní lávky přes Ostravici

Nejen Ostravané budou moci využít zcela novou a výjimečnou lávku, která překlenula Ostravici. Stavba s názvem „Cyklopropojení centra s DOV“ započala v dubnu 2022 a dokončena byla v květnu letošního roku. Nová komunikace pro pěší i cyklisty nabízí ideální spojení centra města s národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice a je pokračováním stávající cyklostezky „E,“ vedené po pravém břehu řeky. Území, přes které je nové pěší a cyklistické propojení vedeno, je charakteristické svojí industriální minulostí. Kromě řeky, jejíž tok je veden v regulovaném řečišti, se v území nachází soustava železničních kolejí a dalších staveb. Lávka byla vybudována dle architektonického návrhu Josefa Pleskota a statika Vladimíra Janaty. Pleskot patří k předním českým architektům s mezinárodním renomé. Jeho rukopis nesou i další originální stavby ve městě. Zhotovitelem nové lávky přes Ostravici byla společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby a. s., a firma EXCON. Náklady na výstavbu lávky přesáhly 103 milionů korun bez DPH.