Aktuálně z Vítkovic

Odpojení užitkové vody - veřejné pohřebiště
26 11 2020

Odpojení užitkové vody - veřejné pohřebiště

Vážení spoluobčané informujeme vás, že od 01.12.2020 bude na veřejném pohřebišti Vítkovice odpojena užitková voda po dobu zimního období. Děkujeme za pochopení. 

Předávání cen výhercům soutěže
19 11 2020

Předávání cen výhercům soutěže

Včera se u nás na radnici rozdávaly ceny vítězům soutěže o nejoriginálnější zpracování vystřihovánky nádraží Vítkovice. Ceny předávali pan starosta Richard Čermák spolu s předsedou komise školství a kultury panem Petrem Baškem. Všichni výherci měli z cen velkou radost. Na rozhovor s nimi se můžete těšit v prosincovém čísle Vítkovického zpravodaje. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme!

Listopadový úklid listí
13 11 2020

Listopadový úklid listí

Listopad si vysloužil své jméno právem! V celé Ostravě je listí kam se podíváte. I v našem obvodě se pracovníci VPP věnují primárně jeho úklidu. Protože byly dušičky, foukalo se listí nejprve na veřejném pohřebišti a nyní už se pokračuje v ulicích, parku a mezi domy.

Vládní opatření přehledně
11 11 2020

Vládní opatření přehledně

Dělá vám problém sledování vládních opatření týkajících se nemoci Covid-19? Ztrácíte se v tom co je momentálně platné, do kdy a co bylo naopak zrušeno?
Ministerstvo vnitra z tohoto důvodu spustilo pilotní provoz Covid Portálu, kde naleznete důležité informace nejen o platných vládních nařízeních. Odkaz na portál zde: https://covid.gov.cz/

Částečná uzavírka jízdních pruhů
10 11 2020

Částečná uzavírka jízdních pruhů

Vážení spoluobčané rádi bychom vás upozornili na částečnou uzavírku jízdních pruhů silnice č. I/56 ul. Místecká, v úseku od mimoúrovňové křižovatky s ul. Moravskou, po mimoúrovňovou křižovatku s ul. 28. října v době od 15.11.2020 do 16.12.2020, z důvodu výměny obrusné vrstvy vozovky. Děkujeme za pochopení.

Památka zesnulých na hřbitově ve Vítkovicích
4 11 2020

Památka zesnulých na hřbitově ve Vítkovicích

2. listopad je dnem kdy vzpomínáme na všechny naše drahé zesnulé. Na ''Dušičky'' se svíčkami rozzáří většina hřbitovů. Pojďte se s námi podívat, jak krásně to letos vypadalo na tom našem.

Vyhlášení soutěže "Úřad na cestě k rovnosti"
26 10 2020

Vyhlášení soutěže "Úřad na cestě k rovnosti"

HURÁ! Úřad městského obvodu Vítkovice se zúčastnil 14. ročníku soutěže s názvem "Úřad na cestě k rovnosti" a umístil se na úctyhodném 15. místě v rámci celé České republiky. :) 

OZO Kontejnery podzim 2020
23 10 2020

OZO Kontejnery podzim 2020

Svoz  velkoobjemových odpadů -  podzim 2020

Osazení a svoz velkoobjemových kontejnerů zajišťuje společnost OZO Ostrava a jsou přistavovány na uvedené adresy do 14. hodiny první den a odváženy během dopoledních hodin druhého dne. Informace ZDE

INFORMACE O KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 22.10.2020
22 10 2020

INFORMACE O KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 22.10.2020

V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 21. října 2020 usnesení č. 1078 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Usnesení vlády č. 1078 bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb.
Od 22. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů na 10 osob.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)

Podzim je tady!
22 10 2020

Podzim je tady!

Vstup do vítkovické radnice byl ozdoben zátiším zářícím barvami podzimu a připomíná všem příchozím to dobré a příjemné, co dané roční období přináší. 

Povedlo se!
16 10 2020

Povedlo se!

Devět významných budov v Ostravě opraví nejpozději do konce září příštího roku jejich majitelé s významnou podporou města. Ve středu 14. října o tom rozhodli ostravští zastupitelé. Díky včasné schůzce a iniciativě vedení vítkovické radnice se schválení dotace dotkne i 5 staveb v našem městském obvodě. Více informací naleznete zde: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/devet-vyznamnych-staveb-ve-meste-opravi-jejich-majitele-s-podporou-mesta?fbclid=IwAR0Gu-6Ryl9OfVvCRcCIxjbSUWXLnwbePQ3W2bI3Hx7s7pU-zqCgsVdnMkU 
do MOb Vítkovice směřuje 57 milionů korun
15 10 2020

do MOb Vítkovice směřuje 57 milionů korun

Zastupitelstvo města Ostravy pozitivně reagovalo na žádost vítkovických zastupitelů a 14. října na svém zasedání schválilo zajištění prostředků k financování investičních akcí v městském obvodu Vítkovice, a to formou úvěru ve výši 57 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci domů v ulicích Štramberské 10 a Tavičské 34 a částečně také na rekonstrukci smuteční

síně. „Jsem rád, že zastupitelstvo města náš záměr schválilo a že jsme opět o krok blíž nejen k důstojné smuteční síni, ale také k rekonstrukci dvou bytových objektů. Pro Vítkovice je to velmi dobrá zpráva,“ říká starosta Richard Čermák.

Prodloužení uzavírky silnice
14 10 2020

Prodloužení uzavírky silnice

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na prodloužení uzavírky rampy mimoúrovňové křižovatky silnice I/11 (ul. Rudná) a II/477 (ul. Frýdecká), ve směru na Opavu do 25.10.2020. Děkujeme za pochopení.

Provozovny hazardních her
10 10 2020

Provozovny hazardních her

Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy vydána obecně závaznou vyhláškou bohužel nezabránila majitelům některých provozoven herní prvky i tak tajně provozovat. Tento dlouhodobý problém zaznamenává i MOb Vítkovice, ale ten je na provozovatele krátký, a proto se rozhodl tuto situaci řešit jinak. Vedení MOb ve spolupráci s Městskou policií podalo podnět na Celní správu, která má tyto problémy v kompetenci a požaduje vyjádření ke věci provozování nepovolených technických herních zařízení na území našeho městského obvodu. Věříme, že tento podnět přispěje k rychlejšímu a snad i konečnému vyřešení situace.

FANOUŠCI SOUTĚŽÍ A RUKODĚLNÝCH PRACÍ, PROSÍM, ZBYSTŘETE!!!
7 10 2020

FANOUŠCI SOUTĚŽÍ A RUKODĚLNÝCH PRACÍ, PROSÍM, ZBYSTŘETE!!!

U příležitosti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, že Vítkovické nádraží je kulturní památkou, nechalo vedení městského obvodu Ostrava-Vítkovice ve spolupráci s panem Richardem Vyškovským speciálně vyhotovit papírový vystřihovací model stavby Vítkovického nádraží s komentářem. V souvislosti s tím vedení obvodu vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější zpracování tohoto papírového modelu. Zapojit se může opravdu každý, soutěž totiž není věkově omezena.
Podzimní drakiáda byla zrušena
5 10 2020

Podzimní drakiáda byla zrušena

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byla podzimní Drakiáda, která se měla uskutečnit 10.10.2020 zrušena. Děkujeme za pochopení.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice
4 10 2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice

Koše na tříděný odpad
2 10 2020

Koše na tříděný odpad

Zaměstnanci radnice Vítkovice třídí odpad poctivě již dlouho, ale vedení se rozhodlo usnadnit třídění i jejím návštěvníkům.
Nechali jsme v radnici umístit dvě sady košů na tříděný odpad a prosíme o jejich využívání. :)

Podzimní Drakiáda
29 9 2020

Podzimní Drakiáda

Podzim je pomalu, ale jistě tady!!! Komise při Radě MOb Vítkovice zve děti i dospělé na Drakiádu, která proběhne dne 10.10.2020 od 14:00. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Těšíme se na vás!

Novinky ze základní školy Šalounova
28 9 2020

Novinky ze základní školy Šalounova

V průběhu prázdnin se vylepšovalo prostředí školy. Zmodernizovala a vybavila se další učebna – vymalování, pokládka linolea, nový nábytek, interaktivní tabule a nezbytná výzdoba třídy. Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole líbilo.

Norské fondy
Základní škola Šalounova se zapojila do výzvy Norských fondů s názvem Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících. Naši učitelé společně s psychology vytvořili projekt: Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností pedagogů vedoucí k destigmatizaci ohrožených dětí mladšího školního věku. Cílem projektu je příprava a realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou populaci, konkrétně na děti mladšího školního věku (6 – 11 let, resp. 7 – 12 let). Cílem projektu je také snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí mladšího školního věku, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt, diagnostiku a efektivní intervenci. Projekt se zaměří na opatření k posilování a systemizaci spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi, které se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých, resp. dětí mladšího školního věku.

Notebooky pro Šalounku
Ve spolupráci statutárního města Ostravy a jednou z největších společností v Ostravě Tieto obdržela Základní škola Šalounova pět notebooků, které budou sloužit žákům nejen v rámci distanční výuky, ale i v běžné školní výuce. Za tento dar děkujeme.