Aktuálně z Vítkovic

„Cvičení složek IZS „AMOK“
18 10 2023

„Cvičení složek IZS „AMOK“

Dne 31. října 2023 v době od 08:00 do 13:00 hodin proběhne v budově železniční stanice (nádraží) Českých drah Ostrava-Vítkovice a na ploše před nádražím, cvičení složek Integrovaného záchranného systému k problematice aktivního střelce „AMOK“.

Pohyb cestujících bude na místě usměrňován pracovníky ČD a policisty, přičemž po dobu cvičení nebude možno kupovat jízdné v nádražní budově.  Z výše uvedeného důvodu upozorňujeme obyvatele z přilehlého okolí, že v uvedený termín dojde k zvýšenému provozu policejních, hasičských, případně sanitních vozidel v dané lokalitě, včetně záboru prostoru před budovou nádraží, který bude využit pro potřeby cvičení.

(ilustrační fotografie)

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA (ZDARMA) - VÍTKOVICKÝ HŘBITOV
16 10 2023

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA (ZDARMA) - VÍTKOVICKÝ HŘBITOV

Podzimním hřbitovem nabízí pro úřad procházku Lenka Kocierzová. Projdeme nejen zajímavá jména na hrobech, ale i příběhy vítkovických majitelů restaurací, sodovkáren, modiství, padlých hrdinů pohřbených na našem hřbitově. K tomu příběh Filemona a Baucis, Orfea a Eurydiky, Tristana a Izoldy a dalších hrdinů oper, které končily nešťastně, ale zapsaly se do duší lidí.

Sraz zájemců o vycházku je v sobotu 4. 11. 2023 ve 14.00 hodin před branou vítkovického hřbitova na Závodní ulici. 

První rozloučení ve smuteční síni
11 10 2023

První rozloučení ve smuteční síni

V nové smuteční síni na vítkovickém hřbitově se od pondělí 16. října mohou začít uskutečňovat první rozloučení se zesnulými. Věříme, že komfortní prostředí moderního objektu, jenž splňuje veškeré požadavky současného pohřebnictví, umožní pozůstalým důstojné rozloučení se zesnulými.

Síň, která je jedním z největších projektů realizovaných na území Vítkovic v posledních deseti letech, byla postavena díky finanční podpoře ze strany města. Původní smuteční síň, jež neodmyslitelně patří k historii obvodu, připomíná výstava umístěná v blízkosti nového objektu.

V Ostravě budou jednat odborníci zabývající se prevencí kriminality
5 10 2023

V Ostravě budou jednat odborníci zabývající se prevencí kriminality

Ostrava letos hostí největší akci v oblasti prevence kriminality. Čtvrtý ročník odborné konference Národní dny prevence se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2023. Zúčastnění specialisté budou sdílet dobrou praxi v oblasti prevence kriminality i bezpečnosti a diskutovat dosavadní zkušenosti. Rozsahem výjimečné Národní dny prevence se konají za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality jednou za dva roky. První ročníky se uskutečnily v letech 2017 a 2019 v Brně, třetí v pořadí pak v roce 2021 v Plzni.

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ podzim 2023
27 9 2023

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ podzim 2023

Vážení spoluobčané, ve spolupráci se společností OZO Ostrava opět umožňujeme občanům zbavit se větších nepotřebných věcí z domácností. Na tyto věci budou na jaře přistaveny na určená místa velkoobjemové kontejnery v termínech uvedených níže. Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.

Drakiáda 2023
25 9 2023

Drakiáda 2023

Komise kultury a sportu vás zve na již tradiční akci Drakiáda, která se uskuteční 08.10.2023 na Městském stadionu Ostrava. Těšíme se na hojnou účast. :)

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Vítkovické podniky: luxus, chlast a knajpy
25 9 2023

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Vítkovické podniky: luxus, chlast a knajpy

Komentovaná vycházka přiblíží Vítkovice prostřednictvím zdejších podniků. Podíváme se na místa, kde se nacházely luxusní zařízení, ale také si přiblížíme lidové hospody. Průvodce Petr Lexa Přendík upozorni na problémy alkoholismu a negativní jevy a ukáže také historické fotografie jednotlivých podniku.

Sraz zájemců je v sobotu 7. října 10 hodin u vítkovické fary v Mírové ulici.

Proměňte místo, kde žijete
22 9 2023

Proměňte místo, kde žijete

Napadlo vás, jak zatraktivnit místo ve svém okolí, abyste se tam vy i vaši blízcí cítili dobře?  Máte představu, jak by se dal prostor lépe využít? Získejte peníze na své nápady z dotačního programu města Tvoříme prostor.

19 9 2023

Vítkovice o stigma vyloučené lokality nestojí

V pondělí 18. září se v obřadní síni radnice v Ostravě-Vítkovicích konala schůzka, jejíž klíčoví aktéři jednali o dopadech sociálního vyloučení na bydlení, bezpečnost a veřejný prostor na území Vítkovic. Cílem schůzky bylo zpracovat strategii pro sociální začleňování, která bude zaměřena nejen na Vítkovice, ale bude podkladem i k řešení podobných situací jak na území kraje, tak za jeho hranicemi.

Rekonstrukce mostů na ul. Rudné
18 9 2023

Rekonstrukce mostů na ul. Rudné

Upozorňujeme, že v souvislosti s rekonstrukcí mostů na sil. I/11 ul. Rudné dojde v termínu od 18.9.2023 – 30.10.2023 k úplné uzavírce souběžné místní komunikace pod ul. Rudnou v Ostravě-Vítkovicích na straně domů Rudná 38 až Rudná 64, z důvodu obnovy povrchu komunikace. Po dobu stavebních prací bude dopravní obsluze (tzn. mimo jiné zásobování, vozidla jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování atd.) příjezd k nemovitostem umožněn ze strany od ul. Tavičské. Úprava dopravního režimu je patrná z výkresu s označením Situace.

Současně informujeme že v souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí dojde k změně vedení dopravy na samotném mostě. Nyní je provoz přes opravované mosty ev. č. 11-142 veden v levém jízdním pásu (směr Opava) v režimu 1+1. V termínu od 26.9.2023 – 2.10.2023 bude provoz v režimu 1+1 převeden na pravý jízdní pás (směr Č. Těšín), z důvodu montáže protihlukových stěn a odstranění betonového svodidla. V rámci této úpravy bude autobusová zastávka „Městský stadion“ směr Poruba, dočasně přemístěna na autobusovou zastávku „Rottrův sad“.

Ostrava má novou smuteční síň. Vítkovický hřbitov se zásadní změny dočkal po bezmála sto letech
7 9 2023

Ostrava má novou smuteční síň. Vítkovický hřbitov se zásadní změny dočkal po bezmála sto letech

V pátek 8. září ve 12.30 hodin bude na pohřebišti v ostravském městském obvodu Vítkovice veřejnosti poprvé představena nová smuteční síň. Jeden z největších projektů realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech byl postaven díky finanční podpoře ze strany města.

Festival Fandíme rodině!
6 9 2023

Festival Fandíme rodině!

Rádi bychom všechny pozvali na tradiční festival Fandíme rodině! v sobotu 16. 9. 2023 od 13 do 18 hodin v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v blízkosti budovy Centra pro rodinu a sociální péči. Program bude bohatý a na své si přijdou zejména rodiny s dětmi. 

Dětské hřiště – Sad Jožky Jabůrkové
5 9 2023

Dětské hřiště – Sad Jožky Jabůrkové

Již tento týden se můžeme těšit na oficiální otevření nově zrekonstruovaného dětského hřiště v Sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích. Hřiště bude otevřeno za účasti dětí z mateřských škol v pátek 8.9.2023 v 10:00 hod. Celková rekonstrukce zahrnuje nové povrchy, herní prvky a lavičky. Věříme, že nové hřiště přispěje ke kvalitnějšímu trávení volného času rodinám s děti.

Slavnostní otevření novostavby smuteční síně
1 9 2023

Slavnostní otevření novostavby smuteční síně

Příchozí se mohou těšit na unikátní komentovanou vycházku, která představí novou smuteční síň. Během prohlídky bude představena historie hřbitova a původní obřadní síň prostřednictvím výstavních panelu. Následovat bude prohlídka nové smuteční síně s veškerým zázemím.

Plošná deratizace
30 8 2023

Plošná deratizace

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si vás informovat o IV. etapě plošné deratizace kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Ostrava. 

Práce na území města Ostravy budou v této etapě probíhat v období 1.9.2023 – 15.12.2023. Plošnou deratizaci a opakovanou pokládku nástrah do podzemních objektů – revizních šachtic bude zajišťovat subdodavatel, spol. GRATTIS spol. s r.o.

Výběr lokalit vychází z dlouhodobého plánu deratizace Ostravských vodáren a kanalizací  a.s. na území města a zároveň zohledňuje přijaté podněty občanů a také interní zkušenosti. V letošním roce bude plošná deratizace mimo jiné provedena také v našem městském obvodě Vítkovice.

30 8 2023

POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konané dne 11.09.2023. POZVÁNKA ZDE

Strategie řešení situace lidí bez domova
24 8 2023

Strategie řešení situace lidí bez domova

Dne 26.07.2023 se společně sešli zástupci Charity Ostrava, Armády spásy, městské policie, Policie České republiky a vedení Městského obvodu Vítkovice s cílem najít společné řešení, které by vedlo u lidí bez domova k dodržování legislativy a dobrých mravů. Více v článku.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru
23 8 2023

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru

Upozorňujeme obyvatelé dotčených částí, že dne 4. září 2023 začne firma HYDROSPOR spol. s.r.o., provádět stavební práce v rámci akce s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru“. Investorem je Magistrát města Ostravy. Jedná se o rekonstrukci kanalizace  v ulici Obránců míru mezi ulicemi Floriánova a Tavičská, se současnou rekonstrukcí vodovodu v ulicích Ocelářská, Obránců míru, Kovářská, Floriánova a Okružní, viz níže uvedené výkresy. Stavební práce začnou od ulice Okružní a pracovní prostor bude vždy označen schváleným dopravním značením.  Termín realizace je do konce roku 2024.

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Procházka Výstavní ulicí: z nejstarších dějin Vítkovic
22 8 2023

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Procházka Výstavní ulicí: z nejstarších dějin Vítkovic

V sobotu 2. září se bude konat další komentovaná vycházka. Průvodce Petr Lexa Přendík vás seznámí s nejstaršími dějinami Vítkovic. Zabývat se bude budovou bývalého fojtství, představí významné hostince, důl Louis, nejstarší vítkovickou lékárnu, průmyslovou školu, Český dům, anglickou vilu, zaniklou hasičárnu a vítkovický zámek. Sraz zájemců je v 10 hodin u křižovatky ulic Rudná a Výstavní před prodejnou Honda. Délka vycházky činí přibližně 90 minut a přístupná je zdarma, jelikož je financovaná z prostředků městského obvodu Vítkovice. 

Fotografie: Budova někdejšího vítkovického fojtství ve Výstavní ulici po adaptaci na moderní hostinec, okolo 1905. Dnes je zde prodejna Honda.

POZVÁNKA K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
14 8 2023

POZVÁNKA K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

V souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, proběhne povinné očkování psů proti vzteklině na území městského obvodu Vítkovice.
Kdy: 6. září 2023 - středa, od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin
Kde: Veterinární klinika Vítkovice, s.r.o., Na Obvodu 51 (v ordinaci), Ostrava - Vítkovice
1. Očkování je povinné pro všechny psy starší 6 měsíců (první očkování by mělo proběhnout mezi 3. až 6. měsícem věku).
2. Poplatek za očkování činí 220,- Kč.
3. Byl-li již dříve vystaven očkovací průkaz, přineste jej s sebou.
4. Očkování se provádí 1x ročně, platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa.
5. Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem.
6. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.
7. Nový očkovací průkaz: poplatek 50,- Kč.