Aktuálně z Vítkovic

Nové houpačky v MOb Vítkovice
12 6 2021

Nové houpačky v MOb Vítkovice

Určitě jste si již všimli nových houpaček umístěných v našem městském obvodě. Pohoupat se budete moci na 8 místech. Již nyní v sadě Jožky Jabůrkové u altánu a u kašny, v ul. Syllabova a U Cementárny, dále na Mírovém náměstí.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad, u nádraží Vítkovice a v ul. Štramberská budou houpačky instalovány v průběhu příštího týdne.

Uzavření České pošty
11 6 2021

Uzavření České pošty

Dovolte, abychom Vás informovali, že dne 19.06.2021 bude pošta Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice ZAVŘENÁ.  

Zápis pro mladé talenty!
10 6 2021

Zápis pro mladé talenty!

Zápis pro mladé talenty! Základní umělecká škola Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice :)

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ je zpět
9 6 2021

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ je zpět

Stejně jako v loňském roce získal náš obvod podporu z programu Prevence kriminality od Statutárního města Ostrava!!! - oficiální stránky a proto mohl uspořádat tuto krásnou akci. Děti a mládež s městského obvodu Vítkovice se mohou těšit na každodenní program viz přiložený obrázek. V průběhu tohoto měsíce vám také představíme všechny zúčastněné organizace a jejich připravované aktivity.

Vzdělávání praxí
8 6 2021

Vzdělávání praxí

Všechny třídy z pracoviště Halasova naší Základní školy budou v průběhu měsíce června jezdit za odborníky, kde si rozšíří své teoretické znalosti v praxi. Učitelé ve spolupráci s vedením školy a odborníky připravili pro žáky zajímavá setkání. Vždy 4 vyučovací hodiny se budou společně věnovat nějaké tématu, následně bude volný program. 5.A třída již byla na Maunglího ranči v Bohumíně, deváťáci se zdokonalovali v oblasti přírodopisu v ZOO Olomouc. Další návštěvy jsou naplánovány do archeoparku, za poznáním Vesmíru.

Sbíráme drobné elektro
7 6 2021

Sbíráme drobné elektro

Možná jste si již všimli, že se na naší radnici objevila nová sběrná nádobka. Nejen, že třídíme odpady, ale nyní u nás můžete odevzdat i drobné elektro. Nádoba je umístěna u hlavního vchodu uvnitř radnice a můžete do ní vložit například světelné zdroje (úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky a LED světelné zdroje). 

Prohlídka městského obvodu Ostrava Vítkovice
3 6 2021

Prohlídka městského obvodu Ostrava Vítkovice

Představíme vám rozvoj Vítkovic na přelomu 19. a 20. století.
Jakou roli sehrály železárny při zrodu tzv. Nových Vítkovic?
Kdo byl Paul Kupelwieser?
Kde a jak žilo tehdejší obyvatelstvo?
Kde se odehrával společenský život?
Odkud se zásobovaly domácnosti vodou?
Jaké byly začátky zdejší nemocnice?
Odpovědi na tyto otázky i další zajímavosti se dozvíte na prohlídce.
05. 06. 2021
Start: Dolní Vítkovice
Čas: 11:00
Cena: 50 Kč
Zakoupíte zde: https://dov.reenio.cz/cs/#/service/kupelwieserovy-vitkovice-7232/2021-06-05;viewMode=day

Hřiště otevřená veřejnosti
2 6 2021

Hřiště otevřená veřejnosti

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021
1 6 2021

Soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021

Už od dnešního dne (1.6.2021) můžete podávat přihlášky do „Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu 2021“. Přihlášku a podmínky soutěže najdete nahttps://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/aktualne/soutez-o-nejkrasnejsi-kvetinovou-vuzdobu-2021.


Dětský den a slavnostní otevření Agility parku - program
31 5 2021

Dětský den a slavnostní otevření Agility parku - program

Už se to blíží. :) Již zítra se můžete těšit na nabitý program a slavnostní otevření našeho Agility parku.

Vítejte ve třídách 21. století
27 5 2021

Vítejte ve třídách 21. století

Naše základní škola ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy získala v rámci projektu MAP II online multilicenci přírodovědného výukového softwaru. Jedná se o nejpokročilejší vzdělávací software k výuce přírodovědných předmětů.

Propojujeme moderní technologie se špičkovým výukovým obsahem. 1500 odborně garantovaných 3D modelů budou učitelé používat ve výukových materiálech.

V současné době projdou učitelé školením k tomuto programu a začnou si připravovat na výuku. Program se v hodinách spustí od září 2021.

"Dětský den a slavnostní otevření Agility parku"
24 5 2021

"Dětský den a slavnostní otevření Agility parku"

Něco se chystá! Po dlouhých nejistých měsících plných omezení, bychom Vás rádi pozvali na akci s názvem "Dětský den a slavnostní otevření Agility parku", která se uskuteční 01.06.2021 od 14:00 s sadě Jožky Jabůrkové. Moc se na Vás těšíme.

Vážení spoluobčané obvodu Vítkovice,
17 5 2021

Vážení spoluobčané obvodu Vítkovice,

s ohledem na současné zvýšené riziko hrozby povodní bych Vás rád informoval, že dle „Povodňového plánu městského obvodu Vítkovice“ se v našem obvodě nenachází žádné záplavové území. Kolem většiny toku řeky Ostravice je ochranný povodňový val, který přináleží ke společnosti VÍTKOVICE a. s.  Průběžně jsou sledovány dešťové srážky a zprávy z Povodí Odry, kde jsou zaznamenávány všechny průtoky na vodních tocích.

 

Dle uváděných předpovědí, by voda v našem obvodě neměla dosahovat významných změn a nemusela by se tak dělat protipovodňová opatření. V případě, že by vodní hladina Ostravice v důsledku dlouhotrvajícího deště dosahovala takového zvýšení, že by i přes shora uvedené hrozilo „vylití“ řeky, budu Vás neprodleně informovat jak by byla tato mimořádná událost řešena (materiál k výstavbě protipovodňových hrází – písek, pytle atp., zajištění evakuace, shromaždiště, evakuační prostory, zajištění základních potřeb atp.).

 

Richard Čermák
starosta MOb Vítkovice

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V OBVODU
17 5 2021

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V OBVODU

Dětská hřiště a sportoviště v MOb Vítkovice jsou pro Vás znovu OTEVŘENA, a to včetně víceúčelového hřiště na ulici Halasova (seznam hřišť ve správě SMO, MOb Vítkovice zde: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/kultura-a-sport/sport-a-sportovni-zarizeni/sportovni-viceucelove-hriste-pro-verejnost-ul-halasova)

Na většinu hřišť už byl navezen nový hygienický písek, na dětské hřiště Na Obvodu a Kutuzovova, bude nevezen příští týden, aby se v deštivém počasí nerozjezdila trávnatá plocha u hřiště.

Při návštěvách hřišť a sportovišť je nezbytné dodržovat vládní nařízení proti šíření nemoci COVID-19. Děkujeme!!!

Pozor! V areálu SPV Recycling ve Vítkovicích hoří
10 5 2021

Pozor! V areálu SPV Recycling ve Vítkovicích hoří

V ranních hodinách jste jistě zaznamenali hustý černý kouř. Hoří ve společnosti SPV Recycling. Požár stále není pod kontrolou. Hoří plasty, barvy apod. Žádáme občany, aby nevětrali, nezdržovali se v okolí a dbali zvýšené opatrnosti. Na místě již zasahují hasiči. Nepohybujte se prosím v okolí areálu.

Školní video
6 5 2021

Školní video

Dovolte, abychom Vám představili školní video, které vedení naší školy připravilo nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich rodiče. Video tak trochu nahrazuje Předškoláčka, což je přípravný kurz pro budoucí žáky první třídy, který škola organizuje každý rok.
Předškoláček je součástí projektu Společně to zvládneme, na který z rozpočtu Statutárního města Ostravy, získala naše škola finanční příspěvek. Věříme, že se Vám video, tak jako nám, bude líbit.
Kašna na Mírovém náměstí
5 5 2021

Kašna na Mírovém náměstí

Vítáme první teplé jarní dny a zapínáme naši krásnou kašnu na Mírovém náměstí. V pozadí s ještě krásnější radnicí je to pastva pro oči. :)

Agility park v Sadě Jožky Jabůrkové
30 4 2021

Agility park v Sadě Jožky Jabůrkové

První krok je za námi. 😊 Výstavba oplocení byla k dnešnímu dni dokončena. Nyní už máte představu, jaký prostor bude pro Vaše pejsky vymezen. Vše proběhlo podle plánu, a proto můžeme plynule pokračovat dál. První květnový týden budete moct pozorovat jak se “Agility park” naplňuje psími překážkami a pokud bude počasí přát, tak zahájíme nátěr plotu.

Zase budeme bliž k cíli, a zároveň k termínu, kdy ,,Agility park“ otevřeme. I přesto, že oplocení i překážky budou příští týden postaveny, vydržte a do prostoru ještě nevstupujte. Otevření proběhne v momentě, kdy budou dokončeny veškeré práce.

A ještě bonusová informace na závěr: Abychom zamezili vandalismu, požádal pan starosta ředitele Městské policie Ostrava Ing. Plačka o instalaci otočné kamery tak, aby mohl být celý prostor pod neustálým dohledem.

Znečišťování ovzduší
29 4 2021

Znečišťování ovzduší

Vážení spoluobčané, v návaznosti na několik podnětů bychom Vás chtěli informovat, že se pan starosta Richard Čermák setkal se zástupci společnosti SKATLOP a.s. aby získal vysvětlení ke znečišťování ovzduší v našem obvodě viz přiložená fotografie.

Vyjádření společnosti sdílíme zde: Společnost SKATLOP a.s., v rámci přerušené výroby na zařízeních nabyté společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, dále jen VHM, začala provádět, na pěti pracovištích, likvidaci nepotřebných licích zařízení (kokily, podložky pod kokily, poklopové vozy, poklopy, koliby, licí pánve apod.) v areálu VHM rozpalováním acetylénovými hořáky na vsázky schopný kovový odpad. Při dělení šrotu vznikají emise plynů (oxidy dusíku a železa). Část této činnosti se musí provádět ve venkovních prostorech z důvodu nadměrných velikostí jednotlivých zařízení. Předpokládaný termín ukončení je 31.07.2021. Dělení není možné provádět jiným způsobem než rozpalováním acetylénovými hořáky. Tímto žádáme občany, kteří jsou obtěžováni emisemi vznikajících touto činností o schovívavost a pochopení.