Aktuality odboru Bytového a majetkového

Vyúčtování služeb za rok 2023

Zásady hospodaření s bytovým fondem SMO, svěřeným MOb Vítkovice 

Dodatek č. 1 k Zásadám hospodaření s bytovým fondem SMO, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

Důležitá telefonní čísla (aktualizováno 11. 12. 2018)

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2019 (aktualizováno 10.02.2020)

Doložení bezdlužnosti k žádosti o uzavření nájemní smlouvy od 1.07.2019

Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok 2019 (aktualizováno 19. 12. 2018)

Nařízení vlády č. 308/2015 Sb, o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (aktualizováno 3. 1. 2018)

Oznámení nájemcům obecních bytů s centrální dodávkou tepla a teplé vody - Vyhláška o rozúčtování nákladů na teplo č. 269/2015 Sb. (aktualizováno 3. 1. 2018)

Větrání po zateplení domu (aktualizováno 8. 1. 2018)

Sociální bydlení - projekt na pomoc domácnostem v bytové nouzi (aktualizováno 20.3.2018)

Štramberská 829/4 - zdařilá proměna bytového domu (aktualizováno 28.11.2018)

Ocelářská 18 - dokončení stavbeních úprav bytového domu (aktualizováno 19.12.2018)

Úprava sazeb základního nájmu u bytů v bytových domech svěřených městskému obvodu Vítkovice