Odbor technických služeb

Řeší:

Adresa:
Odbor technických služeb ÚMOb Vítkovice
Nerudova 49, 703 79 Ostrava Vítkovice
Telefon: 599 453 241

Odbor technických služeb je odborem městského obvodu, který zabezpečuje působnost zejména na úsecích úklidu veřejného prostranství a údržby veřejné zeleně. Výkon činnosti odboru se řídí Organizačním řádem ÚMOb Vítkovice.

Mezi další činnosti odboru patří i technická podpora při:

  • přípravě a realizaci kulturních a společenských akcí
  • zajišťování soudních vystěhování, vyklizení bytů, sklepních, půdních a jiných prostor
  • zajišťování činností spojených s jednoduchými opravami inventáře v objektech ÚMOb a dalšího majetku ve vlastnictví obce
  • provozování autodopravy a pracovních strojů ve vozovém parku technických služeb

 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PODZIM 2023