Odbor kanceláře starosty a tajemníka

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Odbor plní úkoly v oblasti sekretariátu starosty a tajemníka, organizační činnosti, komplexně zajišťuje schůze rady a zasedání zastupitelstva, zajišťuje kulturní činnosti v obvodu, eviduje stížnosti a podněty občanů, komplexně zajišťuje prezentaci na webových stránkách MOb Vítkovice, zajišťuje zpracování a vydávání obvodního periodika, činnosti v oblasti informatiky, personální oblasti, BOZP a PO.

 

Odbor zajišťuje tyto činnosti:

  • v organizační oblasti
  • v personální oblasti
  • v sekretariátu starosty
  • v sekretariátu tajemníka
  • v oblasti informatiky
  • v oblasti kultury
  • v oblasti BOZP a PO