Odbor technických služeb a hřbitovní správy

Řeší:

Adresa:
Odbor technických služeb a hřbitovní správy ÚMOb Vítkovice
Nerudova 49, 703 79 Ostrava Vítkovice
Telefon: 599 453 241

Odbor technických služeb a hřbitovní správy je odborem městského obvodu, který zabezpečuje působnost zejména na úsecích úklidu veřejného prostranství a údržby veřejné zeleně. Výkon činnosti odboru se řídí Organizačním řádem ÚMOb Vítkovice.

Mezi další činnosti odboru patří také:

  • příprava a realizace kulturních a společenských akcí
  • zajišťování soudních vystěhování, vyklizení bytů, sklepních, půdních a jiných prostor
  • zajišťování činností spojených s jednoduchými opravami inventáře v objektech ÚMOb a dalšího majetku ve vlastnictví obce
  • provozování autodopravy a pracovních strojů ve vozovém parku technických služeb
  • správa hřbitova, pronájmy hrobových míst a pohřby osamělých osob (HřbitovServer)