Byty a nebyty

Řeší:

Zajišťujeme činnosti v oblasti správy domovního a bytového fondu, občanské vybavenosti a drobných staveb svěřených do hospodaření městskému obvodu Vítkovice (údržbu bytů a nebytových prostor, rekonstrukce a modernizace, využití bytů a nebytových prostor, vymáhání pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor).


Úkolem je hlavně zajistit:

  • údržbu a opravy svěřeného majetku
  • využití bytů a nebytových prostor
  • poskytnutí plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • předpis a výběr nájemného z bytů a nebytových prostor
  • roční vyúčtování záloh na služby
  • vedení evidence žadatelů o byt, řešení žádostí o směny bytů a přechody nájmů
  • vyklizení protiprávně obsazených bytů
  • vymáhání pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor, škod na majetku a vystěhování neplatičů nájemného a nepřizpůsobivých osob


Další informace k bytům a nebytům naleznete v sekci „Životní situace“ a „Potřebuji si vyřídit“.