Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:
599453113

Řeší:

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti komunálních služeb, dopravy a silničního hospodářství, veřejných tržišť, reklamních zařízení, pohřbů osamělých osob a veřejně prospěšných prací. V oblasti komunálních služeb pečuje o veřejnou zeleň, likvidaci komunálního odpadu, pohřebnictví, správu místních komunikací III. a IV. tříd, správu přilehlých chodníků, cyklistických stezek a parkovišť.

Úkolem odboru je hlavně zajistit:

 • Údržbu a opravu svěřeného majetku
 • Čistotu městského obvodu
 • Údržbu veřejné zeleně
 • Opravy a údržbu místních komunikací III. a IV. třídy, cyklistických stezek a veřejných parkovišť
 • Letní a zimní údržbu místních komunikací svěřených MOb Vítkovice - Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Ostravě-Vítkovicích pro zimní období roku 2020 – 2021
 • Projednání užívání veřejných prostranství
 • Vydání parkovacích karet
 • Správu hřbitova, pronájmy hrobových míst a pohřby osamělých osob
 • Nájem reklamního zařízení
 • Správu tržišť, dětských a sportovních hřišť
 • Hlášení poruch na veřejném osvětlení - Ostravské komunikace a.s. tel. 596 622 922 email dispecink@okas.cz. Pro upřesnění lokality je nutno uvést číslo sloupu nebo ulici a číslo popisné.

Kontakty

Renata Baranová
referent správy místních komunikací a dopravy
Andrea Tušinovská
referent dokumentace hrobových míst