Odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:
599453113

Řeší:

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti komunálních služeb, dopravy a silničního hospodářství, veřejných tržišť, reklamních zařízení, pohřbů osamělých osob a veřejně prospěšných prací. V oblasti komunálních služeb pečuje o veřejnou zeleň, likvidaci komunálního odpadu, pohřebnictví, správu místních komunikací III. a IV. tříd, správu přilehlých chodníků, cyklistických stezek a parkovišť.

Úkolem odboru je hlavně zajistit:

  • Údržbu a opravu svěřeného majetku
  • Čistotu městského obvodu
  • Údržbu veřejné zeleně
  • Opravy a údržbu místních komunikací III. a IV. třídy, cyklistických stezek a veřejných parkovišť
  • Letní a zimní údržbu místních komunikací svěřených MOb Vítkovice - Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Ostravě-Vítkovicích pro zimní období roku 2020 – 2021
  • Projednání užívání veřejných prostranství
  • Vydání parkovacích karet
  • Správu hřbitova, pronájmy hrobových míst a pohřby osamělých osob
  • Nájem reklamního zařízení
  • Správu tržišť, dětských a sportovních hřišť

Kontakty

Renata Baranová
referent správy místních komunikací a dopravy