Aktuálně z Vítkovic

Objevte Ostravu před sto lety a hrajte o ceny
29 1 2024

Objevte Ostravu před sto lety a hrajte o ceny

Statutární město Ostrava připravilo u příležitosti 100 let Velké Ostravy spolu s dotčenými obvody poutavou hru pro všechny Ostraváky. Navštívíte-li některou z mnoha zajímavých akcí, pořádaných v rámci vzpomínkových oslav, dostanete přímo na místě razítko do sběratelské kartičky. Překvapením, společným všem těmto událostem, bude možnost setkání s oživeným Janem Prokešem, prvním starostou Velké Ostravy.

V MOb Vítkovice toto setkání proběhne dne 28.04.2024 na akci Tančírna u altánu, kterou pořádáme společně s kulturně sportovním spolkem Elegant.


Pro kartičku k této hře si můžete od 01.02.2024 přijít na naší podatelnu, a to v úředních hodinách, které naleznete zde: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/radnice/kontakty-a-telefonni-seznam/uredni-hodiny

A komu se nakonec podaří celou kartičku pokrýt razítky, může se 15.06.2024 na Masarykově náměstí účastnit losování o ceny pro malé i velké.

Více informací se dozvíte na https://www.velkaostrava.cz/cz/hry/po-stopach-velke-ostravy/

Poplatek ze psů
24 1 2024

Poplatek ze psů

Vážení spoluobčané, připomínáme, že poplatek ze psů je pro letošní rok splatný k 31.03.2024. Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu, nebo v hotovosti či platební kartou v budově radnice.
Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte u správce poplatku (tel. č.: 599 453 142, kancelář č. 113).
Tvoříme prostor
23 1 2024

Tvoříme prostor

Město Ostrava přispěje lidem na nápady k proměně veřejných prostor v rámci programu Tvoříme prostor.

Kotlíkové dotace
22 1 2024

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace pomohou s výměnou zbývajících zastaralých kotlů ve městě a přispějí tak k dalšímu zvýšení kvality ovzduší.

Vernisáž výstavy 100 let Velké Ostravy
17 1 2024

Vernisáž výstavy 100 let Velké Ostravy

Ve čtvrtek 1. února 2024 v 16:00 hodin proběhne vernisáž venkovní putovní výstavy 100 let Velké Ostravy. Na vernisáž naváže komentovaná vycházka kostelem sv. Pavla a přednáška o Vítkovicích v letech 1924–2024.

výstava 100 let velké ostravy
15 1 2024

výstava 100 let velké ostravy

Putovní výstava z dílny Archivu města Ostravy, která je v průběhu oslav postupně k vidění na Nové radnici a na různých místech 5 městských obvodů, na kterých se rozkládalo 7 zakladatelských obcí Velké Ostravy. Působivou formou dokumentuje přípravy, vznik i následný vývoj Velké Ostravy. Text na informačních panelech doprovází řada fotografií, mapek, grafů a dalších grafických prvků. Návštěvníkovi této zajímavé expozice se tak atraktivní formou dostane mnoha informačních údajů, které mu přiblíží podobu Ostravy (nejen) v období první republiky.

Výstava bude k vidění od 31.01.2024, 10:00 hodin do 29.02.2024 na Mírovém náměstí před kostelem sv. Pavla.

projekt stravenka
15 1 2024

projekt stravenka

Pořádek a čistota je naší prioritou. A proto jsme v roce 2023 ve spolupráci s Charitou Ostrava opět rozjeli projekt STRAVENKA, kde nám s čistotou v našem obvodě pomáhají lidé bez domova. Děkujeme Charitě Ostrava za spolupráci, a hlavně za to, že pomáhají i těmto lidem, kteří se z různých důvodů dostali do nezáviděníhodné situace.

Hledáme Sportovce roku 2023
12 1 2024

Hledáme Sportovce roku 2023

Znáte sportovce, kteří dosáhli v loňském roce mimořádných sportovních úspěchů či unikátních sportovních výkonů? Neváhejte je nominovat do tradiční ankety statutárního města Ostravy Sportovec roku, jejíž 17. ročník se letos koná. Město dlouhodobě oceňuje mimořádné sportovní úspěchy a významné aktivity v oblasti sportu. Nominovat „svého“ sportovce může kdokoliv, nominace jsou dále posuzovány dle stanovených kritérií. O vítězích pak rozhodnou zastupitelé města. Nominace je možné letos podávat v termínu od 15. ledna 2024 do 29. února 2024 v celkem šesti kategoriích. Součástí ocenění je finanční dar města

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA (ZDARMA) - Po stopách zaniklé tramvajové dráhy Vítkovice - Bělský les
11 1 2024

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA (ZDARMA) - Po stopách zaniklé tramvajové dráhy Vítkovice - Bělský les

V sobotu 3.2.2024 proběhne další komentovaná vycházka Vítkovicemi, která vám představí tramvajovou dráhu, která jezdila z vítkovického Mírového náměstí až do Bělského lesa. Během vycházky se dozvíte základní informace z výstavby, provozu a okolí zaniklé trati. Součástí bude ukázka historických snímků nejen s motivy kolejí a tramvajových vozů, ale také význačnějších staveb v okolí dráhy, u nichž se budeme také zastavovat.

Sraz účastníků vycházky je v 10 hodin před radnicí ve Vítkovicích na Mírovém náměstí. Trasa, která měří 2 km (cca 90 minut) povede od vítkovické radnice po konec ulice Zengrova. Průvodcem nebude nikdo jiný než Petr Lexa Přendík.
OZO i letos podpoří zelené projekty
10 1 2024

OZO i letos podpoří zelené projekty

Osmý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je odstartován. Ostravská odpadová společnost v rámci letošní výzvy Zelená pro Ostravu opět podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Financovány budou už potřetí z veřejné sbírky, kde se shromažďuje výtěžek z Reuse centra Ostrava, který v roce 2023 činil více než 1,5 milionu korun.

100 let Velké Ostravy
8 1 2024

100 let Velké Ostravy

Vznik Velké Ostravy nebyl nikterak jednoduchý proces a předcházela mu řada kroků, řešeno bylo množství problémů. Myšlenky ke sloučení tří měst Moravské Ostravy, Přívozu a Vítkovic údajně existovaly již před 1. světovou válkou. Významněji pak snahy rezonovaly po první světové válce, postupně došlo ke vzniku tzv. Velké Olomouce, Velkého Brna, Velké Prahy a Velké Plzně. Motivací v prvních dvou případech bylo zajištění české většiny obyvatelstva prostřednictvím připojování okrajových českých obcí k historickým jádrům s početným německým obyvatelstvem. I projekt Velké Ostravy, o němž se začalo mluvit již počátkem roku 1919, byl v soudobém kontextu veden právě těmito pohnutkami.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU JARO 2024
8 1 2024

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU JARO 2024

Ve spolupráci se společností OZO Ostrava opět umožňujeme občanům zbavit se větších nepotřebných věcí z domácností. Na tyto věci budou na jaře přistaveny na určená místa velkoobjemové kontejnery a to v termínech viz níže.

Svoz vánočních stromů
4 1 2024

Svoz vánočních stromů

Město zajistí svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby

Reprezentační ples MOb Vítkovice
4 1 2024

Reprezentační ples MOb Vítkovice

Velká událost tohoto roku nás čeká již 20.01.2024. Reprezentační ples městského obvodu Vítkovice je zde. Lístky budou v prodeji od zítřejšího dne tj. 05.01.2024 na pokladně ÚMOb Vítkovice.

PF 2024
2 1 2024

PF 2024

Za vedení a zaměstnance ÚMOb Vítkovice Vám přejeme vše nejlepší do roku 2024.

Šťastný Nový rok!
1 1 2024

Šťastný Nový rok!

Vážení spoluobčané, všem Vám přejeme, aby rok 2024 přinesl jen to dobré, byl rozumný a ohleduplný, poskytoval volnost a svobodu, měl smysl pro humor, a aby nám dal velkou kupu nadějí, radosti a pohody i nekonečný prostor k rozvoji nás samotných i našeho okolí! Buďme šťastní a hlavně zdraví! Ať je to skvělý rok pro Vítkovice i všechny, kteří tento obvod nosí v srdci!

Přijďte fandit!
25 12 2023

Přijďte fandit!

Sportu zdar a fotbalu zvláště! :-)

Veselé Vánoce
24 12 2023

Veselé Vánoce

Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým, všech zastupitelů a zaměstnanců ÚMOb příjemné prožití Štědrého dne a nadcházejících vánočních svátků. Richard Čermák, starosta MOb Vítkovice.

vánoční mše
22 12 2023

vánoční mše

Vedení městského obvodu a pan farář Anton Rusnák Vás srdečně zvou na vánoční mši, která se uskuteční dne 24.12.2023 od 15:00 hodin v kostele sv. Pavla ve Vítkovicích.

Setkání jubilantů
22 12 2023

Setkání jubilantů

21.12.2023 proběhlo ve vítkovické radnici již tradiční setkání jubilantů, kteří oslavili v druhém pololetí letošního roku, svá životní jubilea. Oslavencům poblahopřáli svým kulturním programem žáci Základní umělecké školy ve Vítkovicích, kteří dodali tomuto milému setkání příjemnou a pohodovou atmosféru. Dárky jim osobně předal radní Mgr. Libor Pavel.