Aktuálně z Vítkovic

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice
4 10 2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - MOb Vítkovice

Koše na tříděný odpad
2 10 2020

Koše na tříděný odpad

Zaměstnanci radnice Vítkovice třídí odpad poctivě již dlouho, ale vedení se rozhodlo usnadnit třídění i jejím návštěvníkům.
Nechali jsme v radnici umístit dvě sady košů na tříděný odpad a prosíme o jejich využívání. :)

Podzimní Drakiáda
29 9 2020

Podzimní Drakiáda

Podzim je pomalu, ale jistě tady!!! Komise při Radě MOb Vítkovice zve děti i dospělé na Drakiádu, která proběhne dne 10.10.2020 od 14:00. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Těšíme se na vás!

Novinky ze základní školy Šalounova
28 9 2020

Novinky ze základní školy Šalounova

V průběhu prázdnin se vylepšovalo prostředí školy. Zmodernizovala a vybavila se další učebna – vymalování, pokládka linolea, nový nábytek, interaktivní tabule a nezbytná výzdoba třídy. Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole líbilo.

Norské fondy
Základní škola Šalounova se zapojila do výzvy Norských fondů s názvem Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících. Naši učitelé společně s psychology vytvořili projekt: Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností pedagogů vedoucí k destigmatizaci ohrožených dětí mladšího školního věku. Cílem projektu je příprava a realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou populaci, konkrétně na děti mladšího školního věku (6 – 11 let, resp. 7 – 12 let). Cílem projektu je také snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí mladšího školního věku, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt, diagnostiku a efektivní intervenci. Projekt se zaměří na opatření k posilování a systemizaci spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi, které se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých, resp. dětí mladšího školního věku.

Notebooky pro Šalounku
Ve spolupráci statutárního města Ostravy a jednou z největších společností v Ostravě Tieto obdržela Základní škola Šalounova pět notebooků, které budou sloužit žákům nejen v rámci distanční výuky, ale i v běžné školní výuce. Za tento dar děkujeme.

Uzavření hřiště Halasova v zimním období
26 9 2020

Uzavření hřiště Halasova v zimním období

Upozorňujeme všechny sportovce a návštěvníky hřiště Halasova, že je před námi poslední měsíc, kdy je možno toto hřiště naplno využívat. Od 01.11.2020 až do 31.3.2021 bude hřiště uzavřeno. Nemeškejte a využijte podzimní dny k venkovnímu sportování, dokud nám to počasí dovoluje. 😊

Betonové květináče ve Vítkovicích
24 9 2020

Betonové květináče ve Vítkovicích

Po dlouhé době, kdy se občané Vítkovic museli dívat na betonové květináče plné odpadků, se konečně dočkají změny. 
Magistrát města Ostrava, který je majitelem těchto květináčů již vybral dodavatele (firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.), který tyto betonové květináče osadí novými keři a trvalkami a následující 3 roky se o ně bude starat. 
Osazeno bude celkem 45 květináčů, třemi různými druhovými kombinacemi. Aktuálně probíhá čištění květináčů, termín dokončení osázení je 31.10.2020. 

Pronájem nebytového prostoru ul. Syllabova
23 9 2020

Pronájem nebytového prostoru ul. Syllabova

Městský obvod Vítkovice má záměr pronajmout  nebytový prostor v budově č. p. 1161, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 535, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, na ulici Syllabova 19,  nacházející se v 2. NP o celkové výměře 135,56 m² pro vzdělávací a volnočasové aktivity.

Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty
22 9 2020

Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty

Od října letošního roku dojde k nastavení jednotného standardu v rámci celé pobočkové sítě České pošty. V praxi to bude znamenat pravidelné střídání otevírací doby pobočky v průběhu týdne. Místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách (garantované otevření pošty až do 18 hodin) a v úterý, čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách (garantované otevření pošty od 8 hodin). V obcích nad 20 tis. obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž stávající rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane zachován. Otevírací doba pošt umístěných v obchodních centrech a u pošt s nepřetržitým provozem se rovněž nemění. Přehled pošt, kterých se změny týkají, najdete na www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020 a od 17. 9. 2020 bude nová otevírací doba zveřejněna také ve vstupních prostorách jednotlivých pošt.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
21 9 2020

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění.

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN
20 9 2020

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

Vážení spoluobčané, zapojte se prosím do dotazníkového průzkumu potřeb ostravských rodin. Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci. Odkaz na dotazník zde: http://bit.ly/rodinavostrave


Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat. 

Festival FANDÍME RODINĚ!
18 9 2020

Festival FANDÍME RODINĚ!

Rádi bychom vás pozvali na akci, která se uskuteční již tuto sobotu! 

Festival FANDÍME RODINĚ! se koná 19.09.2020 od 15 do 21 hod. v parku sídla ul. Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. 

Festival je součástí DNŮ FAJNÉ RODINY města OSTRAVY. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajistilo bohatý program a spoustu vystupujících. Těšíme se na vás.

III. etapa oprav ul. Výstavní
17 9 2020

III. etapa oprav ul. Výstavní

Vážení spoluobčané informujeme vás, že termín III. etapy opravy ul. Výstavní je plánovaný od 01.09.2020 do 30.10.2020.

Dušičkový provoz (30.10.2020 a 02.11.2020)
16 9 2020

Dušičkový provoz (30.10.2020 a 02.11.2020)

Vážení spoluobčané, dne 30.10.2020 (pátek) a 02.11.2020 (pondělí) bude na veřejném pohřebišti v Ostravě - Vítkovicích z důvodu "Památky zesnulých" přítomen správce pro vaše případné dotazy a konzultace od 8:00 hod. do 18:00 hod.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020 - ohlédnutí
15 9 2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020 - ohlédnutí

Sluníčko svítilo, nasazení sportovců bylo maximální, atmosféra skvělá!!! Takto by se dal shrnout letošní ročník Nohejbalového turnaje. Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na příští rok :)

Mimořádná opatření v návaznosti na šíření nemoci COVID-19
14 9 2020

Mimořádná opatření v návaznosti na šíření nemoci COVID-19

!!! Vážení spoluobčané věnujte prosím zvýšenou pozornost této informaci týkající se opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 !!! Děkujeme 

Úspěšné vyjednání dotace na dalších 11 VPP zaměstnanců
9 9 2020

Úspěšné vyjednání dotace na dalších 11 VPP zaměstnanců

Z veřejně dostupných statistik Úřadu práce ČR vyplývá, že náš obvod dominuje v nezaměstnanosti, což je velmi nelichotivé prvenství, které bohužel trvá desítky let. Zatímco byl v Ostravě v roce 2019 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v 5,14 procenta, v Ostravě-Vítkovicích to bylo 12,7 procenta. V roce 2020 je situace bohužel ještě horší. Podle aktuálních údajů je v tuto chvíli ve Vítkovicích podíl nezaměstnaných 16,9 procenta. Ačkoliv ve spolupráci s ÚP Ostrava dlouhodobě využíváme možnost přijímat zaměstnance, kteří trvale bydlí ve Vítkovicích, nijak se nám tento nemilý fakt nedaří výrazně ovlivňovat. I to byl jeden z klíčových bodů, který projednával Richard Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice, s ředitelem Odboru kanceláře krajské pobočky ÚP v Ostravě. Výsledkem tohoto jednání bylo navýšení počtu zaměstnanců o dalších 11 pracovních míst (VPP – dělník, čištění města), a to kromě jiného v rámci projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR, nebo např. prevenci nelegální práce.

Pronájem nebytového prostoru
6 9 2020

Pronájem nebytového prostoru

ÚMOb Vítkovice nabízí k pronájmu část volného nebytového prostoru ve 2. NP na ulici Jeremenkova 13 o výměře 150 m², kolaudovaného pro kancelářské účely. Naproti objektu se nachází parkoviště.
Pro bližší informace kontaktujte referenty odboru bytového a majetkového, Mgr. Svatavu Köhlerovou, tel. 599 453 126 nebo Mgr. Renátu Marčanovou, tel. 599 453 145.
První školní den
1 9 2020

První školní den

1. září přivítali starosta městského obvodu Vítkovice a ředitel základní školy žáčky prvních tříd. Byl to pro děti velký den a aby na dlouho vzpomínaly, odnesly si i balíčky s drobnostmi na památku.