Aktuálně z Vítkovic

Vítkovický zpravodaj má nový kabát
31 3 2021

Vítkovický zpravodaj má nový kabát

Právě vyšlo zbrusu nové vydání Vítkovického zpravodaje. Nejen, že jsme oživili titulní stranu, ale také jsme vylepšili obsah. Můžete se těšit na nové rubriky, zajímavé soutěže a křížovku. Jako bonus Vám bude zpravodaj nově distribuován přímo do Vašich stránek. Celé číslo si můžete přečíst zde: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/zpravodaj/rocnik-2021-1/rocnik-2021/Vtkovickzpravodajduben2021.pdf

Den otevřených dveří (tak trochu jinak)
15 3 2021

Den otevřených dveří (tak trochu jinak)

Základní škola si pro Vás připravila prezentaci v rámci dne otevřených dveří. 

PREZENTACE ZDE

NAŠE MILOVANÉ VÍTKOVICE
10 3 2021

NAŠE MILOVANÉ VÍTKOVICE

Moravskoslezský deník vydal rozsáhlý článek o našich milovaných Vítkovicích. Pojďme jej společně sdílet, aby se celá Ostrava dozvěděla, že naše Vítkovice jsou krásnou lokalitou pro život. 
Celý článek zde: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/denik-na-navsteve-ostrava-vitkovice-jak-se-zije-202103.html?fbclid=IwAR3M5KvSO1Wz4N8EReq6R-4Q-Cps8uFsOXIVB98cb1pk7frKEehh9l9CJcw 

Respirátory
9 3 2021

Respirátory

Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že na odboru sociálních věcí našeho úřadu, který sídlí v ul. Zengrova 14, jsou k dispozici respirátory určené pro bezplatnou pomoc osobám v hmotné nouzi. Tyto respirátory jsou určeny osobám, kterou jsou v nouzi, ale které dosud nepobírají dávky hmotné nouze. Výdej respirátorů bude probíhat vždy v úřední hodiny, a to v pondělí a ve středu od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Telefonické kontakty na sociální pracovníky - 599 453 226, 599 453 222, 599 453 220, 599 453 263. Sociální pracovníci Vám budou nápomocni i při podání žádosti o dávku MOP-covid na úhradu nákladů na zakoupení ochranných pomůcek dýchacích cest.

OSTRAVA ZNOVU PŘISPĚJE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK A VÝZNAMNÝCH MĚSTSKÝCH STAVEB, ŽÁDOSTI BUDE PŘIJÍMAT OD DUBNA
8 3 2021

OSTRAVA ZNOVU PŘISPĚJE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK A VÝZNAMNÝCH MĚSTSKÝCH STAVEB, ŽÁDOSTI BUDE PŘIJÍMAT OD DUBNA

Město také letos pomůže majitelům památkově chráněných objektů nebo významných městských staveb s financováním zvýšených nákladů na jejich údržbu, opravy či restaurování. O podporu mohou žádat vlastníci městských domů s byty a občanskou vybaveností, staveb určených k sportovnímu a kulturnímu využití a objektů industriálního dědictví. 

Podmínky programu včetně žádosti jsou zveřejněny na webu města zde: https://bit.ly/3qfCCPk.

Chci být jako táta
3 3 2021

Chci být jako táta

Chci být jako táta je název projektu, v rámci kterého může naše ZŠ Šalounova realizovat různé aktivity pro své žáky.
Jedná se například o pořízení polytechnických stavebnic, edukativních her, pořádání odborných exkurzí. Finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč byly škole poskytnuty z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021.

darujeme knihu!
2 3 2021

darujeme knihu!

Knihovna města Ostravy slaví v letošním roce 100 let své existence.
V rámci oslav chce knihovna čtenářům něco darovat. V březnu to bude kniha, protože knihy se do knihoven neustále nakupují a jelikož prostory knihoven nejsou nafukovací, řada z nich musí knihovnu opustit. 
Knihy budou k dispozici nejen v knihovně, ale pár kousků si můžete odnést i z naší radnice. Spojte příjemné s užitečným a při vyřizování neodkladných záležitostí si vyberte knihu, která vás zaujme.

Roznos respirátorů
25 2 2021

Roznos respirátorů

Společně se zaměstnanci úřadu pan starosta nejen balil, ale dnes i roznášel respirátory do schránek a domovů pro seniory ve Vítkovicích. „Věřím, že i v dalších dnech si zachováme chladnou hlavu, nadhled, zůstaneme k sobě přátelští a ohleduplní. Všem přeji pevné zdraví.“ řekl starosta Čermák.

RESPIRÁTOR PRO VÁS – SPOLEČNĚ TO DÁME !!!
24 2 2021

RESPIRÁTOR PRO VÁS – SPOLEČNĚ TO DÁME !!!

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte od čtvrtku 25.02.2021 je nutno nosit respirátor nebo dvě chirurgické roušky téměř všude, a proto bychom Vás chtěli informovat, že se vedení MOb Vítkovice rozhodlo poskytnout respirátor všem spoluobčanům z našeho městského obvodu, kteří dovršili věk 65 let.
Starosta Richard Čermák spolu se zaměstnanci ÚMOb včera balili respirátory do pozdních odpoledních hodin. Dnes odpoledne budou respirátory distribuovány.
Věříme, že i v příštích dnech si zachováme chladnou hlavu, nadhled, zůstaneme k sobě přátelští a ohleduplní.
Pozor - oteplení může přinést ledovku!
17 2 2021

Pozor - oteplení může přinést ledovku!

Nadcházející dny charakterizují zvýšené teploty vzduchu, proto lze očekávat oblevu spojenou s promrzlými komunikacemi vedoucí ke vzniku ledovky. Faktickou hrozbu kluzkých silnic a chodníků potvrzuje Český hydrometeorologický ústav, který veřejně varuje nejen Moravskoslezský kraj před nebezpečnou ledovkou na celém území.
Aktuální výstražné informace ústavu platí od 17. 2. 2021 (00:00 hod.) do 17. 2. 2021 (12:00 hod.).
Zimní údržba je v pohotovosti, zaměstnanci veřejně prospěšných prací Ostrava Vítkovice i vysoutěžená firmy jedou naplno. Musíme zvládnout udržovat 50.438m2 chodníků a 163.671m2 místních komunikací. Řidiče i chodce prosíme o opatrnost, trpělivost a ohleduplnost.

REVIZE NÁJEMNÍCH VZTAHŮ
16 2 2021

REVIZE NÁJEMNÍCH VZTAHŮ

Vážení spoluobčané,

v následujících měsících bude provádět odbor bytový a majetkový revizi uzavřených nájemních vztahů. Konáme tak na základě existence výskytu většího množství neoprávněných a nepovolených staveb. Cílem revize je vyhodnotit, zda aktuální stav předmětných nemovitostí odpovídá uzavřeným nájemním vztahům. Pokud zjištěný stav nebude odpovídat, bude nájemce vyzván k nápravě daného stavu. Případná zjištění, porušení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, budou poté nahlášena na odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu. Výzvy k účasti na kontrolách budou zaslány s dostatečným předstihem.

Odbor bytový a majetkový

AKTUALIZACE Opatření v návaznosti na usnesení vlády ČR
15 2 2021

AKTUALIZACE Opatření v návaznosti na usnesení vlády ČR

Vážení spoluobčané, s ohledem na stávající situaci ve věci opatření vztahujících se k prevenci šíření onemocnění COVID-19 je od 15.02.2021 do odvolání omezen provoz úřadu.

Věnujte prosím pozornost všem opatřením a pravidlům provozu ÚMOb Vítkovice. Děkujeme za pochopení.

PRAVIDLA PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE 

Příloha: Telefonní seznam zaměstnanců ÚMOb Vítkovice

Přerušení dodávky vody
10 2 2021

Přerušení dodávky vody

Vážení spoluobčané, informujeme Vás o přerušení dodávky vody z důvodu opravy vodovodního zařízení v ul. U Nádraží 25 a 27 a ul. Na Obvodu 45-51 dne 23.2.2021 v době od 8:00 do 15:00. Zásobování cisternou bude zajištěno. Opravu provádí Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

MOb Vítkovice zahájil veřejnou soutěž, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
8 2 2021

MOb Vítkovice zahájil veřejnou soutěž, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

MOb Vítkovice zahájil veřejnou soutěž, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž obsahem je celková regenerace vybydleného bytového domu na ul. Štramberská 10 v Ostravě-Vítkovicích v uliční zástavbě  objektů k bydlení v naší správě. Finanční krytí je zajištěno částečně ze schváleného rozpočtu odboru BaM pro rok 2021 a rovněž v rámci přijatého úvěru u Komerční banky.

Podmínky zadávací dokumentace společně s návrhem smluvních podmínek jsou od 8.2.2021 zveřejněny v elektronickém profilu zadavatele v souladu se zákonnými podmínkami pro tento typ soutěže. Společnosti, které se chtějí o tuto veřejnou zakázku ucházet mohou navštívit tento odkaz:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-ostrava-mestsky-obvod-vitkovice

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020
2 2 2021

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020

Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že podle Zákona č. 67/2013 Sb. musí být vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020 provedeno nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tedy do 30.4.2021. K tomuto datu budou také techniky doručeny nájemníkům faktury s konkrétním rozúčtováním nákladů pro jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je oprávněn do 21.5.2021 podat písemnou reklamaci. Jestliže tato bude uznána jako opodstatněná, provede odbor bytový a majetkový opravné vyúčtování, se kterým budou nájemníci seznámeni do 28.5.2021.

Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou předepsány k úhradě spolu s nájemným za měsíc červenec 2021, popř. bude nájemníkům na úhradu nedoplatku zaslána poštovní poukázka. Tento nedoplatek je splatný do 31.7.2021. Přeplatky z vyúčtování budou nájemníkům poukázány prostřednictvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, a.s. popř. prostřednictvím poštovní poukázky ÚMOb Vítkovice. Nájemníkům, u kterých vlastník domu vykazuje dluh na nájmu či z vyúčtování služeb z minulých období, případně dluh vůči SMO, odboru financí a rozpočtu apod., bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na kompenzaci výše uvedených dluhů včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, tak jak to umožňuje § 1982 Nového občanského zákoníku. Přeplatky budou vypláceny v období od 1.7.2021 do 31.7.2021.

Mgr. Svatava Köhlerová, vedoucí odboru bytového a majetkového

Renarkon – pomoc a noční můra Vítkovic v jednom
28 1 2021

Renarkon – pomoc a noční můra Vítkovic v jednom

Podepište petici! Vyzývá Richard Čermák, občan a starosta Vítkovic.
Seniorům nad 80 let pomůže s registrací na očkování město i kraj
20 1 2021

Seniorům nad 80 let pomůže s registrací na očkování město i kraj

Od pátku 15. ledna se lidé starší 80 let mohou přednostně registrovat k očkování vakcínou proti nemoci covid-19. Protože řada z nich nemá přístup k internetu nebo počítači, nabízí jim město Ostrava a městská policie pomoc s registrací. S nabídkou pomoci se připojil i Moravskoslezský kraj.

ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021/2022
18 1 2021

ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021/2022

Vážení občané Vítkovic, především rodiče a studenti,

rádi bychom vás informovali, že dnešním dnem startuje ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021/2022, který je organizován Moravskoslezským krajem, konkrétně Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky v Ostravě.

Veletrh je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022 a trvá do 04.02.2021. Během této akce budou učitelé a žáci 116 zúčastněných středních škol distanční formou prezentovat svoji školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu  veletrh-skol.msk.cz

Online prezentace středních škol v našem kraji bude probíhat v uvedených dnech (18. 1.- 4. 2. 2021) vždy v čase 10:00 – 18:00 hodin. Pro každý okres budou vyčleněny dva dny a to takto:

18. 1. a 27. 1. 2021         okres Bruntál

19. 1. a 28. 1. 2021         okres Frýdek-Místek

20. 1. a 1. 2. 2021            okres Karviná

21. 1. a 2. 2. 2021           okres Nový Jičín

25. 1. a 3. 2. 2021            okres Opava

26. 1. a 4. 2. 2021            okres Ostrava

Plán zimní údržby
17 1 2021

Plán zimní údržby

Vážení spoluobčané, níže naleznete dokument s kompletním plánem zimní údržby na rok 2020-2021.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH PRO ZIMNÍ OBDOVÍ ROKU 2020 - 2021

Městský obvod Vítkovice zahájil dne 12.01.2021 ve večerních hodinách zimní údržbu
13 1 2021

Městský obvod Vítkovice zahájil dne 12.01.2021 ve večerních hodinách zimní údržbu

Do ulic vyrazili všichni zaměstnanci, jež to mají v popisu práce a aktivně odklízí napadaný sníh, nejproblémovější místa ošetřují solí nebo inertním materiálem. Věříme, že se podaří zajistit schůdnost a sjízdnost tak, aby se nikdo nezranil a nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám. Apelujeme na všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v tomto období.