Aktuálně z Vítkovic

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN
20 9 2020

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

Vážení spoluobčané, zapojte se prosím do dotazníkového průzkumu potřeb ostravských rodin. Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci. Odkaz na dotazník zde: http://bit.ly/rodinavostrave


Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat. 

Festival FANDÍME RODINĚ!
18 9 2020

Festival FANDÍME RODINĚ!

Rádi bychom vás pozvali na akci, která se uskuteční již tuto sobotu! 

Festival FANDÍME RODINĚ! se koná 19.09.2020 od 15 do 21 hod. v parku sídla ul. Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. 

Festival je součástí DNŮ FAJNÉ RODINY města OSTRAVY. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajistilo bohatý program a spoustu vystupujících. Těšíme se na vás.

III. etapa oprav ul. Výstavní
17 9 2020

III. etapa oprav ul. Výstavní

Vážení spoluobčané informujeme vás, že termín III. etapy opravy ul. Výstavní je plánovaný od 01.09.2020 do 30.10.2020.

Dušičkový provoz (30.10.2020 a 02.11.2020)
16 9 2020

Dušičkový provoz (30.10.2020 a 02.11.2020)

Vážení spoluobčané, dne 30.10.2020 (pátek) a 02.11.2020 (pondělí) bude na veřejném pohřebišti v Ostravě - Vítkovicích z důvodu "Památky zesnulých" přítomen správce pro vaše případné dotazy a konzultace od 8:00 hod. do 18:00 hod.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020 - ohlédnutí
15 9 2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020 - ohlédnutí

Sluníčko svítilo, nasazení sportovců bylo maximální, atmosféra skvělá!!! Takto by se dal shrnout letošní ročník Nohejbalového turnaje. Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na příští rok :)

Mimořádná opatření v návaznosti na šíření nemoci COVID-19
14 9 2020

Mimořádná opatření v návaznosti na šíření nemoci COVID-19

!!! Vážení spoluobčané věnujte prosím zvýšenou pozornost této informaci týkající se opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 !!! Děkujeme 

Úspěšné vyjednání dotace na dalších 11 VPP zaměstnanců
9 9 2020

Úspěšné vyjednání dotace na dalších 11 VPP zaměstnanců

Z veřejně dostupných statistik Úřadu práce ČR vyplývá, že náš obvod dominuje v nezaměstnanosti, což je velmi nelichotivé prvenství, které bohužel trvá desítky let. Zatímco byl v Ostravě v roce 2019 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v 5,14 procenta, v Ostravě-Vítkovicích to bylo 12,7 procenta. V roce 2020 je situace bohužel ještě horší. Podle aktuálních údajů je v tuto chvíli ve Vítkovicích podíl nezaměstnaných 16,9 procenta. Ačkoliv ve spolupráci s ÚP Ostrava dlouhodobě využíváme možnost přijímat zaměstnance, kteří trvale bydlí ve Vítkovicích, nijak se nám tento nemilý fakt nedaří výrazně ovlivňovat. I to byl jeden z klíčových bodů, který projednával Richard Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice, s ředitelem Odboru kanceláře krajské pobočky ÚP v Ostravě. Výsledkem tohoto jednání bylo navýšení počtu zaměstnanců o dalších 11 pracovních míst (VPP – dělník, čištění města), a to kromě jiného v rámci projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR, nebo např. prevenci nelegální práce.

Pronájem nebytového prostoru
6 9 2020

Pronájem nebytového prostoru

ÚMOb Vítkovice nabízí k pronájmu část volného nebytového prostoru ve 2. NP na ulici Jeremenkova 13 o výměře 150 m², kolaudovaného pro kancelářské účely. Naproti objektu se nachází parkoviště.
Pro bližší informace kontaktujte referenty odboru bytového a majetkového, Mgr. Svatavu Köhlerovou, tel. 599 453 126 nebo Mgr. Renátu Marčanovou, tel. 599 453 145.
První školní den
1 9 2020

První školní den

1. září přivítali starosta městského obvodu Vítkovice a ředitel základní školy žáčky prvních tříd. Byl to pro děti velký den a aby na dlouho vzpomínaly, odnesly si i balíčky s drobnostmi na památku.

Informace o změnách v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
31 8 2020

Informace o změnách v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Velmi často a dlouhodobě přichází stížnosti o odstavených nepojízdných vozidlech na místních komunikacích, které i léta zabírají místa k parkování občanům městského obvodu. Doposud se za vrak považovalo vozidlo, kterému chybí podstatná část pro provoz, například volant nebo jedno či více kol. Pokud je zrezivělé nebo má vyfouklé pneumatiky, nebyli silničním správním úřadem uznány za vrak a tím měl ÚMOb Vítkovice svázané ruce a auta v ulicích stály dále. Takové vozy se nejen, že narušují vzhled obce, ale stávají se místem, kde mohou přespávat závadové osoby.

Po schválení novely silničního zákona, která vešla v platnost od dubna 2020 a umožní odtáhnout i zdánlivě pojízdná vozidla, začal odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy toto intenzivně řešit. Postupně ve spolupráci s občany a strážníky Městské policie monitoruje jednotlivé případy odstavených vozidel a vydává výzvy k jejich odstranění. Výzva je dle možností zjištění adresy vlastníka/provozovatele auta zaslána a zároveň vyvěšena přímo na vozidle. Pokud není i po 2měsících vrak z komunikace odstraněn, zajistí toto ÚMOb Vítkovice ve spolupráci s odtahovou službou. Vozidlo je odstaveno na vhodném místě. Dále se na tomto místě nachází ještě po dobu 3 měsíců od odtahu. Po uplynutí této doby je ekologicky zlikvidováno a v registru vozidel zrušeno.

První vlaštovkou po novelizaci zákona byl vrak vozidla z ulice Sovovy, který v místě parkoval několik let a sloužil jako příbytek osobám pod vlivem návykových látek.

Útulek pro psy Ostrava
31 8 2020

Útulek pro psy Ostrava

Útulek pro psy Ostrava vás zve na XXI. ročník setkání opatrovníků útulkových psů. Setkání proběhne 17.10.2020 v Ostravě Třebovicích. Více informací naleznete v přiloženém letáku. 

Sad Jožky Jabůrkové
28 8 2020

Sad Jožky Jabůrkové

Oáza odpočinku Sad Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích bude na základě podnětů občanů od 01.09.2020 volně přístupná 24 hodin denně. Přijďte se projít do nejzelenější části obvodu, poseďte si na lavičkách nebo využijte vybudovaná hřiště.

Rodačka z Vítkovic paní Lenka Kocierzová oslavila životní jubileum
26 8 2020

Rodačka z Vítkovic paní Lenka Kocierzová oslavila životní jubileum

Vedení městského obvodu Vítkovice blahopřeje k významnému životnímu jubileu vítkovické rodačce Lence Kocierzové. Známá výtvarnice, kromě jiného také autorka informačních panelů na náměstí Jiřího z Poděbrad, autorka pohádek o skřítečkovi Vítečkovi, spoluautorka projektu Propagace Vítkovic 2008, dlouholetá kronikářka obvodu i organizátorka komentovaných procházek Vítkovicemi, které pokračovaly po bezmála dvě desetiletí, oslavila své výročí v neděli 23. srpna.

Na Ostravsku končí DVB-T vysílání
25 8 2020

Na Ostravsku končí DVB-T vysílání

Připomínáme, že dne 27.08.2020 dojde ke změně vysílání z DVB-T na DVB-T2. Pro sledování programů je zapotřebí TV přijímač nebo set-top-box vybavený DVB-T2 tunerem a kodekem HEVC (H.265).

Nepořádek v okolí hotelu Veronika
24 8 2020

Nepořádek v okolí hotelu Veronika

Starosta městského obvodu se dnes v odpoledních hodinách sešel se zástupcem Městské policie, aby společně probrali řešení situace opakujícího se nepořádku v oblasti Mírového náměstí konkrétně kolem hotelu Veronika.
To, co čekalo na kolemjdoucí po víkendu je nepřípustné a taková skutečnost by ve slušné společnosti občanů neměla nastat. Strážník MPO přislíbil četnější obchůzky kolem postižené lokality a zlepšení monitorování oblasti kamerovým systémem. Dále starosta spolu s vedoucí KSDaHS projednali brzké posílení odpadkových košů nejen v okolí hotelu, ale také v jiných částech Městského obvodu Vítkovice. Pracovníci úřadu hned v pondělí ráno nepořádek uklidili.

Příprava na plánovanou výstavbu smuteční síně
21 8 2020

Příprava na plánovanou výstavbu smuteční síně

Zástupci vedení Městského obvodu Vítkovice spolu s některými zaměstnanci našeho úřadu navštívili ve středu 19.08.2020 Magistrát města Havířov. S náměstky Ing. Ondřejem Baránkem a Ing. Bohuslavem Niemiecem projednávali zkušenosti s úskalími, které provázejí současnou rekonstrukci havířovského nádraží, a také zkušenosti, které posbírali během výstavby nové smuteční síně. Magistrát města Havířova se aktivně zapojil do rekonstrukce tamního nádraží, když po dlouhých jednáních se zástupci města, příspěvkovými organizacemi i samými občany, zvolili vytvořit v hale nádraží multifunkční prostor pro sport a kulturu. Jejich aktivita se zaměřila i na přednádražní prostor, který je významnou dopravní tepnou města.

Dalším bodem jednání byla smuteční síň v Havířově, na jejíž realizaci se podíleli projektanti z Vítkovic, konkrétně PROJEKT 2010 s.r.o. ve spolupráci se společností PPS Kania s.r.o.. A právě posledně jmenovaná společnost se podílí na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu vítkovické smuteční síně v areálu hřbitova ve Vítkovicích. Nabyté zkušenosti tak mohou být cennou inspirací i pro záměr Městského obvodu Vítkovice, který v souladu s programovým prohlášením plánuje výstavbu nové budovy smuteční síně. Samotná prohlídka objektu v Havířově byla velkou inspirací, jedná se o moderní a nadčasovou stavbu s kvalitním zázemím i vhodně řešenou dopravní obslužností. Stavba smuteční síně v Havířově byla slavnostně otevřena 02.10.2018, přičemž samotná výstavba trvala 2 roky a byla rozdělena do několika fází.

Programové prohlášení Rady městského obvodu Vítkovice
20 8 2020

Programové prohlášení Rady městského obvodu Vítkovice

Vážení spoluobčasné dne 12.08.2020 bylo na základě usnesení Rady městského obvodu Vítkovice č. 1411/RMOb-Vit/1822/58 schváleno programové prohlášení. Tento dokument přímo navazuje na Koaliční dohodu ze dne 02.07.2020, uzavřenou mezi politickými subjekty Hnutí Ostravak, Více pro Vítkovice, KSČM, LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA a kandidáty bez politické příslušnosti. Jeho cílem a účelem je vymezit základní priority Rady městského obvodu Vítkovice, které se společnými silami pokusí do konce současného volebního období zrealizovat. Jedná se o určení směrů týkajících se rozvoje, prosperity, lepší životní úrovně občanů městského obvodu Vítkovice a vytvoření lepších podmínek pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací, ve všech lokalitách městského obvodu Vítkovice. Celé znění tohoto prohlášení naleznete zde: Programové prohlášení Rady městského obvodu Vítkovice

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020
17 8 2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020

POZOR, POZOR!!! Zveme všechny sportovní nadšence na nohejbalový turnaj, který proběhne 11.09.2020 na hřišti Národní házené SSK Vítkovice. Těšíme se na vaši hojnou účast. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Sportu zdar!

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
15 8 2020

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

Měsíc Červenec utekl jako voda a jeho konec znamenal také tečku za velmi úspěšným projektem HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ. Projekt byl uskutečněn v městském obvodě Vítkovice a byl financován Magistrátem města Ostravy v rámci dotace „prevence kriminality“. Ve spolupráci s partnery šlo především o představení volnočasových aktivit, kterými mohou děti vyplnit volný čas nejen v prázdninových měsících, ale také v průběhu celého roku. Všechny organizace zapojené do projektu se svého úkolu zhostily s vervou a čas strávený s dětmi využily akčně a smysluplně.