Aktuálně z Vítkovic

Hřiště otevřená veřejnosti
2 6 2021

Hřiště otevřená veřejnosti

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021
1 6 2021

Soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021

Už od dnešního dne (1.6.2021) můžete podávat přihlášky do „Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu 2021“. Přihlášku a podmínky soutěže najdete nahttps://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/aktualne/soutez-o-nejkrasnejsi-kvetinovou-vuzdobu-2021.


Dětský den a slavnostní otevření Agility parku - program
31 5 2021

Dětský den a slavnostní otevření Agility parku - program

Už se to blíží. :) Již zítra se můžete těšit na nabitý program a slavnostní otevření našeho Agility parku.

Vítejte ve třídách 21. století
27 5 2021

Vítejte ve třídách 21. století

Naše základní škola ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy získala v rámci projektu MAP II online multilicenci přírodovědného výukového softwaru. Jedná se o nejpokročilejší vzdělávací software k výuce přírodovědných předmětů.

Propojujeme moderní technologie se špičkovým výukovým obsahem. 1500 odborně garantovaných 3D modelů budou učitelé používat ve výukových materiálech.

V současné době projdou učitelé školením k tomuto programu a začnou si připravovat na výuku. Program se v hodinách spustí od září 2021.

"Dětský den a slavnostní otevření Agility parku"
24 5 2021

"Dětský den a slavnostní otevření Agility parku"

Něco se chystá! Po dlouhých nejistých měsících plných omezení, bychom Vás rádi pozvali na akci s názvem "Dětský den a slavnostní otevření Agility parku", která se uskuteční 01.06.2021 od 14:00 s sadě Jožky Jabůrkové. Moc se na Vás těšíme.

Vážení spoluobčané obvodu Vítkovice,
17 5 2021

Vážení spoluobčané obvodu Vítkovice,

s ohledem na současné zvýšené riziko hrozby povodní bych Vás rád informoval, že dle „Povodňového plánu městského obvodu Vítkovice“ se v našem obvodě nenachází žádné záplavové území. Kolem většiny toku řeky Ostravice je ochranný povodňový val, který přináleží ke společnosti VÍTKOVICE a. s.  Průběžně jsou sledovány dešťové srážky a zprávy z Povodí Odry, kde jsou zaznamenávány všechny průtoky na vodních tocích.

 

Dle uváděných předpovědí, by voda v našem obvodě neměla dosahovat významných změn a nemusela by se tak dělat protipovodňová opatření. V případě, že by vodní hladina Ostravice v důsledku dlouhotrvajícího deště dosahovala takového zvýšení, že by i přes shora uvedené hrozilo „vylití“ řeky, budu Vás neprodleně informovat jak by byla tato mimořádná událost řešena (materiál k výstavbě protipovodňových hrází – písek, pytle atp., zajištění evakuace, shromaždiště, evakuační prostory, zajištění základních potřeb atp.).

 

Richard Čermák
starosta MOb Vítkovice

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V OBVODU
17 5 2021

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V OBVODU

Dětská hřiště a sportoviště v MOb Vítkovice jsou pro Vás znovu OTEVŘENA, a to včetně víceúčelového hřiště na ulici Halasova (seznam hřišť ve správě SMO, MOb Vítkovice zde: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/kultura-a-sport/sport-a-sportovni-zarizeni/sportovni-viceucelove-hriste-pro-verejnost-ul-halasova)

Na většinu hřišť už byl navezen nový hygienický písek, na dětské hřiště Na Obvodu a Kutuzovova, bude nevezen příští týden, aby se v deštivém počasí nerozjezdila trávnatá plocha u hřiště.

Při návštěvách hřišť a sportovišť je nezbytné dodržovat vládní nařízení proti šíření nemoci COVID-19. Děkujeme!!!

Pozor! V areálu SPV Recycling ve Vítkovicích hoří
10 5 2021

Pozor! V areálu SPV Recycling ve Vítkovicích hoří

V ranních hodinách jste jistě zaznamenali hustý černý kouř. Hoří ve společnosti SPV Recycling. Požár stále není pod kontrolou. Hoří plasty, barvy apod. Žádáme občany, aby nevětrali, nezdržovali se v okolí a dbali zvýšené opatrnosti. Na místě již zasahují hasiči. Nepohybujte se prosím v okolí areálu.

Školní video
6 5 2021

Školní video

Dovolte, abychom Vám představili školní video, které vedení naší školy připravilo nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich rodiče. Video tak trochu nahrazuje Předškoláčka, což je přípravný kurz pro budoucí žáky první třídy, který škola organizuje každý rok.
Předškoláček je součástí projektu Společně to zvládneme, na který z rozpočtu Statutárního města Ostravy, získala naše škola finanční příspěvek. Věříme, že se Vám video, tak jako nám, bude líbit.
Kašna na Mírovém náměstí
5 5 2021

Kašna na Mírovém náměstí

Vítáme první teplé jarní dny a zapínáme naši krásnou kašnu na Mírovém náměstí. V pozadí s ještě krásnější radnicí je to pastva pro oči. :)

Agility park v Sadě Jožky Jabůrkové
30 4 2021

Agility park v Sadě Jožky Jabůrkové

První krok je za námi. 😊 Výstavba oplocení byla k dnešnímu dni dokončena. Nyní už máte představu, jaký prostor bude pro Vaše pejsky vymezen. Vše proběhlo podle plánu, a proto můžeme plynule pokračovat dál. První květnový týden budete moct pozorovat jak se “Agility park” naplňuje psími překážkami a pokud bude počasí přát, tak zahájíme nátěr plotu.

Zase budeme bliž k cíli, a zároveň k termínu, kdy ,,Agility park“ otevřeme. I přesto, že oplocení i překážky budou příští týden postaveny, vydržte a do prostoru ještě nevstupujte. Otevření proběhne v momentě, kdy budou dokončeny veškeré práce.

A ještě bonusová informace na závěr: Abychom zamezili vandalismu, požádal pan starosta ředitele Městské policie Ostrava Ing. Plačka o instalaci otočné kamery tak, aby mohl být celý prostor pod neustálým dohledem.

Znečišťování ovzduší
29 4 2021

Znečišťování ovzduší

Vážení spoluobčané, v návaznosti na několik podnětů bychom Vás chtěli informovat, že se pan starosta Richard Čermák setkal se zástupci společnosti SKATLOP a.s. aby získal vysvětlení ke znečišťování ovzduší v našem obvodě viz přiložená fotografie.

Vyjádření společnosti sdílíme zde: Společnost SKATLOP a.s., v rámci přerušené výroby na zařízeních nabyté společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, dále jen VHM, začala provádět, na pěti pracovištích, likvidaci nepotřebných licích zařízení (kokily, podložky pod kokily, poklopové vozy, poklopy, koliby, licí pánve apod.) v areálu VHM rozpalováním acetylénovými hořáky na vsázky schopný kovový odpad. Při dělení šrotu vznikají emise plynů (oxidy dusíku a železa). Část této činnosti se musí provádět ve venkovních prostorech z důvodu nadměrných velikostí jednotlivých zařízení. Předpokládaný termín ukončení je 31.07.2021. Dělení není možné provádět jiným způsobem než rozpalováním acetylénovými hořáky. Tímto žádáme občany, kteří jsou obtěžováni emisemi vznikajících touto činností o schovívavost a pochopení.

Facebook MOb Vítkovice
23 4 2021

Facebook MOb Vítkovice

Věděli jste, že MOb Vítkovice má svou stránku i na Facebooku? Přidejte se a už Vám nikdy neuniknou zajímavé informace z našeho milovaného obvodu. https://www.facebook.com/mob.vitkovice/ a pro milovníky sociálních sítí máme i Instagram @ostrava_vitkovice :)

Sbírka potravin 2021
21 4 2021

Sbírka potravin 2021

Zapojte se s Charitou Ostrava do Sbírky potravin, která se bude konat již tuto sobotu 24.04.2021. Podrobnější informace naleznete na události nebo na webových stránkách https://ostrava.caritas.cz/akce/sbirka-potravin-24-4-2021/

Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10
19 4 2021

Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10

V letošním roce vedení MOb Vítkovice zajistilo finanční krytí pro celkovou rekonstrukci bytového domu na ulici Štramberská 10 v Ostravě-Vítkovicích. Na základě této zákonné podmínky proběhla veřejná soutěž v gesci zákona o veřejných zakázkách a v tomto týdnu byly uzavřeny smlouvy o dílo a příkazní smlouva, jenž sjednávají jak realizaci stavební zakázky, tak i technický dozor stavby a koordinátora BOZP. Začátkem května bude staveniště předáno a dílo započne. Sjednaná doba k provedení díla je plánována na rok. Dům byl do užívání po své výstavbě předán v roce 1922 s 8 bytovými jednotkami a po celkové rekonstrukci bude v roce 2022 odevzdáno do užívání celkem 11 bytových jednotek různých dispozic. Je tedy zřejmé, že po 100 letech existence bude objekt opět nabízet důstojné a zajímavé bydlení.
Celá rekonstrukce navazuje na obsáhlé regenerace bytových domů na ul. Štramberská 6, později také Štramberská 2B a 4, na úpravy fasád a výměny okenních výplní ostatních domů i celkovou revitalizaci veřejných ploch v okolí bloku domů, jenž byla realizována v letech 2009-2013 v rámci projektu „Budoucnost Vítkovic“ prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města.
Štramberská se znovu !!! stává dobrou adresou a to nás velice těší.

Tematické výzvy OZO Ostrava
16 4 2021

Tematické výzvy OZO Ostrava

Hurá!!! Náš projekt (viz obrázek) je jedním ze sedmi podpořených projektů letošních Tematických výzev OZO Ostrava. Počítá se založením travnaté plochy, umístěním fotbalových branek i menšího workoutového prvku a mobiliáře v podobě laviček a odpadkového koše na aktuálně nevyužívaném vítkovickém pozemku v ul. Zengrova. Dále získáme kromě zmíněného hřiště také podporu na úpravu zahrady v domě s pečovatelskou službou v Lidické ulici. Zahrada bude vybavena mobiliářem umožňujícím posezení a setkávání obyvatel domova v příjemném venkovním prostředí, pěstování rostlin ve vyvýšených záhonech a další společné aktivity. Do realizace všech projektů, které OZO letos podpoří poputuje celkem 500.476 Kč. Děkujeme! 

Vítkovický zpravodaj
15 4 2021

Vítkovický zpravodaj

Vážení spoluobčané, dostala se k nám informace, že se několika z vás ‘‘poštěstilo‘‘ dostat do schránky nesprávně vytištěné dubnové číslo Vítkovického zpravodaje.
Chybička se vloudila, a proto se Vám jménem tiskárny omlouváme.
Pokud si přejete dostat do schránky správný výtisk, tak nám prosím pošlete Vaši korespondenční adresu na mail zpravodaj@vitkovice.ostrava.cz a my Vám zpravodaj obratem zašleme. Děkujeme za pochopení.

Úhrada nájemného za pronajatý pozemek
14 4 2021

Úhrada nájemného za pronajatý pozemek

Úhrady nájemného za pronajatý pozemek jsou na základě řádně uzavřených smluv splatné k 30. červnu daného roku. Včasným uhrazením nájemného za pronajatý pozemek lze předejít případným smluvním pokutám z prodlení za pozdní úhradu. Úhradu mohou občané provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800, konstantní symbol 558, s uvedením variabilního symbolu, který zjistí na svých uzavřených smlouvách nebo přímo u správce na telefonním čísle 599 453 139. Poplatek je možné zaplatit také v pokladně městského obvodu Ostrava‑Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 112. U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel.

Soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021
12 4 2021

Soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021

Máte rádi zahradničení? Pokud ano, tak právě pro Vás vyhlašuje vedení MOb soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu. Veškeré informace naleznete v přiloženém letáku. Přihlášku pro zapojení se do soutěže naleznete ZDE!

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021
8 4 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že se prodloužila lhůta pro online Sčítání lidu 2021 a to do 11.05.2021. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku nebo na webu www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021 - doplňující informace