Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situaci, kdy dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu přijímat (např. z důvodu hospitalizace), nebo není-li dávka důchodového pojištění účelně využívána. Z tohoto důvodu je ustanoven tzv. zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, tj. osoba, která za příjemce "důchodu" tuto dávku přebírá a hospodaří s ní ve prospěch příjemce, popř. osob, které je příjemce povinen vyživovat.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podává osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemce dávky důchodového pojištění. Ve většině případů se jedná o rodinného příslušníka.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Úřad městského obvodu ustanoví zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případě, že dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu přijímat (např. z důvodu hospitalizace), nebo není-li dávka důchodového pojištění (tzv. důchod) účelně využívána. Osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění, si u sociální pracovnice odboru sociálních věcí, vyzvedne nebo z webových stránek úřadu vytiskne formulář žádosti, který následně  nechá lékařem potvrdit. S doklady  se pak dostaví na úřad městského obvodu v místě trvalého bydliště příjemce důchodu k podání žádosti. Vyžaduje-li to situace, je v místě bydliště osoby, která chce být ustanovena zvláštním příjemcem, provedeno sociální šetření. Následně úřad městského obvodu vydá rozhodnutí, které po nabytí právní moci zašle na Českou správu sociálního zabezpečení k realizaci.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Shromážděním příslušných níže uvedených dokladů (bod 10) a vyplněním žádosti na odboru sociálních věcí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice

  Zengrova 14

  703 00 Ostrava

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění,
  • vlastní občanský průkaz,
  • výměr důchodu příjemce dávky důchodového pojištění,

  Další doklady dle individuální situace příjemce dávky důchodového pojištění (zdravotní stav apod.).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je k dispozici na odboru sociálních věcí nebo zde. Občan, který chce být ustanoven zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění, se dostaví na výše uvedený odbor sociálních věcí, kde si žádost vyplní.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne Úřad městského obvodu Vítkovice bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Tato doba se může prodloužit o dalších 30 dnů s ohledem na průběh správního řízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě, že příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem k zdravotnímu stavu schopen podpisu, je mu ustanoven opatrovník ve správním řízení pro zajištění jeho práv.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je zapotřebí vyřídit žádost osobně.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.12.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno