Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poskytnutí pečovatelské služby

Poslední změna: Pátek 10.04.2015 11:17

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí pečovatelské služby

 2. Základní informace k životní situaci

  Pečovatelská služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a osobám se sníženou soběstačností ve zvládání základních životních potřeb a rodinám s dětmi. Dále osobám s mentálním a duševním postižením, pokud je pečovatelská služba schopna ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky přispět k zajištění péče o takto postiženou osobu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která žádá o zavedení pečovatelské služby nebo její zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů městského obvodu Ostrava – Vítkovice včetně domácností domu s pečovatelskou službou a domu zvláštního určení. Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o poskytnutí pečovatelské služby

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava Vítkovice, odbor sociálních věcí, Zengrova 14, 70300 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kancelář koordinátorky pečovatelské služby, Dům zvláštního určení, Ocelářská 16, 70300 Ostrava –Vítkovice, pondělí až pátek 6,30-15,00 hod

  Bc. Danuška Báliková                              599453227        Zengrova 14

  Věra Lauerová                                        596614489        Ocelářská 16

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad o prokázání totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytování pečovatelské služby vyplní s žadatelem osobně koordinátorka pečovatelské služby

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odvíjí se od momentální kapacity pečovatelské služby

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba, kterou určí žadatel o službu a v případě, že je žadatelem osoba s narušenými schopnostmi právně jednat, jedná za ni soudem ustanovený opatrovník

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Zavedení pečovatelské služby je potřeba projednat osobně

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je uživatel nespokojen s poskytováním nebo kvalitou pečovatelské služby, může podat stížnost dle Pravidel pro poskytování pečovatelské služby

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě porušení sjednaných podmínek může být smlouva o poskytování pečovatelské služby vypovězena. Výpovědní důvody a lhůty jsou v této smlouvě uvedeny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.04.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »