Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení

 2. Základní informace k životní situaci

  Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení je určen především občanům městského obvodu Vítkovice. Jedná se o občany, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a ubývání soběstačností budou potřebovat pomoc pečovatelské služby.

  DPS Lidická 55: V tomto domě s pečovatelskou službou se nachází celkem 38 bytů + 1 byt domovníka, z toho je 24 bytů 1+0 ( z toho 4 bezbariérové), 12 bytů 1+1 a 2 byty 2+1. Součástí každého bytu je kuchyňská linka a plynový sporák.

  Penzion pro trvalé bydlení Ocelářská 16: V tomto domě se nachází celkem 9 bytů a 1 byt domovníka. Jedná se o garsonky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O bydlení v DPS a v Penzionu pro trvalé bydlení může podat občan, který splňuje výše uvedené podmínky a jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro bydlení je podání žádosti o byt v DPS a v Penzionu pro trvalé bydlení. Žádost se podává prostřednictvím odboru sociálních věcí; tento odbor vede evidenci uchazečů. Odbor sociálních věcí předkládá Radě městského obvodu Vítkovice návrhy na uzavření nájemních smluv na základě zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele o DPS a Penzion pro trvalé bydlení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení na odboru sociálních věcí

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava –Vítkovice, odbor sociálních věcí, Zengrova 14, 70300 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kancelář vedoucí odboru sociálních věcí, Zengrova 14, 70300 Ostrava- Vítkovice, úřední hodiny pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00.

  Bc. Danuška Báliková
  vedoucí odboru sociálních věcí
  +420599453227
  +420599453262
  5 / Ostrava - Vítkovice, Zengrova 14
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad o prokázání totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je k dispozici na odboru sociálních věcí nebo ke stažení zde: Příloha č. 3 - Žádost o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení. Její součástí je i vyjádření ošetřujícího lékaře. Dále žadatel vyplňuje Souhlas se zprac. osob. údajů - DPS a Penzionu pro trvalé bydlení (Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a poskytnutí informací a poučení o právech Subjektu údajů).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení žádosti se odvíjí od kapacity jednotlivých zařízení. Při řešení žádosti se vychází z naléhavosti konkrétní sociální situace a přihlíží se také k délce podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě podání žádosti dvou osob(manželé) pak druhá uváděná osoba.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře. Platný občanský průkaz a poslední důchodový výměr. Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakt:

  Bc. Danuška Báliková dbalikova@vitkovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou žádné opravné prostředky.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Bez sankcí

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.09.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno