Dítě bez péče rodičů - úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě bez péče rodičů - úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně,  e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů .

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že dítě se ocitlo bez péče.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  U orgánu sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy, tj. všech úřadech městských obvodů včetně magistrátu.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. 

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Zvláštní formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo může k dané situaci podat relevantní informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  14.06.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno