Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané (Syndrom CAN)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané (Syndrom CAN)

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě či osob odpovědných za výchovu je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče, školní docházky apod. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o nepříznivé situaci nezletilého dítěte doví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  U orgánu sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj. u všech úřadů městských obvodů včetně magistrátu. Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoliv služebně Policie ČR.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. 

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Zvláštní formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  14.06.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno