Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů

 2. Základní informace k životní situaci

  Ve všech případech, kdy soud projednává úpravu práv a povinností rodičů k dítěti, je orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ustanoven tzv. kolizním opatrovníkem dle § 37 Zákona o rodině. Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy dítěte. I v dalších případech, kdy se rodiče dítěte rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací související zejména s komunikací mezi nimi, je OSPOD povinen působit při obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1 odst.1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, zdravotnické zařízení a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.  

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělením skutečností, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj, všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu. 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení není potřeba žádný doklad.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Zvláštní formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možnosti pracoviště.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo může k dané situaci podat relevantní informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.12.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno