Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu

Poslední změna: Úterý 30.01.2018 16:29 by ovanet

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá byty za podmínek daných „Zásadami hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“ a příslušnými zákony

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a  způsobilý k právním úkonům

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro přijetí žádosti a další pokyny jsou uvedeny ve formuláři „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem obecního bytu“ a v „Zásadách  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný formulář „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok……..“ včetně požadovaných příloh může žadatel:

  –   podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, nebo 

  –  zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79, Ostrava-Vítkovice, nebo

  –  doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO, MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice 

  Odbor bytový a majetkový

  kancelář č. 108 a č. 102

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok ……..“:

  –  je dostupný zde: „Příloha č. 2 - Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok ……..“, nebo

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Obnova a aktualizace žádosti o  pronájem bytu – bez poplatku

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO, MOb Vítkovice – bez poplatku

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu – správní poplatek 100,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žadatel je povinen každý rok (až do doby přidělení bytu), v průběhu měsíce LEDNA, aktualizovat svou žádost o pronájem bytu !!!

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, druh/žka, registrovaný partner/ka

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok ……..“ a doložení všech požadovaných dokumentů 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  – datová schránka: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a „Zásady  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při nesplnění podmínek pro obnovu a aktualizaci žádosti o přidělení bytu (viz. pokyny uvedené ve formuláři „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu“ a v „Zásadách hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice ) – vyřazení žádosti o přidělení bytu z nezávazné evidence žadatelů o přidělení bytu

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.02.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »