Žádost o pronájem bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o pronájem bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá byty za podmínek daných „Zásadami hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“ a příslušnými zákony

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a  způsobilý k právním úkonům

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro přijetí žádosti o pronájem bytu a další pokyny jsou uvedeny ve formuláři „Žádost o pronájem bytu“ a v „Zásadách  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  –   podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, nebo 

  –  zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79, Ostrava-Vítkovice, nebo

  –  doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO, MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice 

  Odbor bytový a majetkový

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

  Mgr. Svatava Köhlerová
  vedoucí odboru bytového a majetkového
  +420599453126 105 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
  Bc. Beáta Štěrbová
  referent pohledávek a pronájmů pozemků, žádosti o byty
  +420599453165 103 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o pronájem bytu“

  - je dostupný zde Žádost o pronájem bytu včetně příloh 
         Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby mladší 15 let
          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby starší 15 let
          

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

  Žadatel je povinen každý rok (až do doby přidělení bytu), v průběhu měsíce LEDNA, aktualizovat svou žádost o pronájem bytu !!!

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Obnova a aktualizace žádosti o  pronájem bytu – bez poplatku

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO, MOb Vítkovice – bez poplatku

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu – správní poplatek 100,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po ověření bude žádost projednána v bytové komisi, která zasedá zpravidla 1x za měsíc a následně v Radě městského obvodu Vítkovice. Rozhodnutí o přijetí žádosti (zařazení do nezávazného seznamu žadatelů) nebo přijetí žádosti bude žadateli sděleno písemně.

  Přijetím žádosti o pronájem bytu nevzniká MOb Vítkovice povinnost žadateli byt přidělit.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, druh/žka, registrovaný partner/ka

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok ……..“ a doložení všech požadovaných dokumentů

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  – datová schránka: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a „Zásady  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při nesplnění podmínek pro přijetí žádosti (viz. pokyny uvedené v žádosti o pronájem bytu a v „Zásadách hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice ) – její nezařazení do z nezávazné evidence žadatelů o přidělení bytu

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno